Vyhlášení národní volební kapituly

Milé sestry, milí bratři,

po projednání v Národní radě SFŘ ČR svolávám Volební národní kapitulu Národního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice na 14.9.2024 do Poutního domu č. 3 na Svatém Hostýně k provedení voleb Národní rady SFŘ ČR na období 2024 - 2027.

Bratry a sestry z jednotlivých Místních bratrských společenství budou na VNK zastupovat delegáti zvolení v souladu s bod 4 čl. III.2. Národních stanov. Delegátem VNK může být jen člen MBS SFŘ s trvalou profesí, který byl řádně zvolen na shromáždění MBS, souhlasící se svou delegací. Prosím ministry MBS, aby vyplněnou přílohu: 3 Volba delegátů a návrh kandidátů MBS zaslali nejpozději do 30.6.2024 na adresu: info@sfr.cz. Druhou informací, o kterou prosíme předat obdobně je vyplněná horní tabulka přílohy 4 Organizační pokyny. Děkuji.

Věnujte prosím potřebnou pozornost navrhování kandidátů do služeb v národní radě dle bodů 8 a 9 čl. III.2. Národních stanov. Je součástí bratrského soužití, aby se každý člen SFŘ zajímal o život společenství.  Nebojte se přispět svými dary a schopnostmi k dobré práci NR a také sami zakusit, jak může být tato služba obohacující i radostná.

Kapitula je oslavou. Slavit znamená zpřítomňovat. A my na kapitule činíme přítomným samotného Krista. Ježíše Krista, který učí, Ježíše Krista, který slouží, Ježíše Krista, který se modlí. Kapitula má vždy být slavena v duchu obrácení (konverze), protože jde o hledání větší dokonalosti života podle Řehole, které probíhá v bratrském společenství, aby bylo vše konáno v duchu služby podle Ježíšova vzoru a Františkova příkladu.  Svěřuji ji proto do rukou našeho Pána a prosím všechny o modlitbu za její zdárný průběh.

s radostným přáním pokoje a dobra

v Ostrožské Lhotě dne 29. dubna 2024 o svátku svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

br. Václav Vendelín Hájek OFS – národní ministr SFŘ v ČR

Přílohy:

1 MODLITBA ZA VNK NBS SFŘ ČR 2024

2 PROGRAM VNK 2024

3 VOLBA DELEGÁTŮ, NÁVRH KANDIDÁTŮ MBS

4 ORGANIZAČNÍ POKYNY

5 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VNK

6 STANOVY NBS SFŘ ČR čl. III 2. NK

Originál svolání