Kalendář SFŘ 2021

9. ledna – Tříkrálové setkání v Praze u Panny Marie Sněžné, oblastní setkání, mše sv. ve 14:00

22.– 23. ledna – setkání ministrů Brno Petrinum

13. února – zahájení 40. ročníku Cyrilometodějské pouti v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci v 9.30 Prosíme všechny poutníky, kteří se v minulých ročnících poutě účastnili z našeho řádu (i ostatní), aby přišli uctít památku poutníka Františka Reichela a pomohli s organizací trasy. Kontakt frantiskan@kolafa.name

27. února – 12. zasedání NR v Praze

7.  – 11. března – seminář pro františkánskou rodinu Velehrad Stojanov – odložen na rok 2022

20.  března – jarní formační seminář SFŘ v Praze – distančně po internetu

21.  března – oblastní setkání na Sv. Antonínku (15:00 mše svatá, 16:10 adorace, 17:00 agapé, sdílení)

24. dubna – pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 15:00 celebruje Apoštolský nuncius P. Charles D. Balvo) oblastní setkání

8. května – oblastní pouť na Svatou Horu v Příbrami (zahájení 10:00 mší svatou, duchovní obnova ve 13:00)

8. – 15. května – Národní pouť do Asissi v roce 800. výročí založení Řádu – odloženo

20. května – 20. ročník oblastní pouti seniorů do Hájku u Prahy (zahájení v klášteře na Bílé Hoře v 9:15)

29. května – 13. zasedání NR v Brně

5. června – Mariánská pouť Prahou (283. ročník) zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské v 10:00

5. června – 2. motorkářská pouť na Sv. Antonínku (začátek v 14:00, v 15:00 mše svatá)

27. června – Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku (8:30 setkání u hrobu P. Ant. Šuránka v Ostrožské Lhotě, 10:30 mše svatá na Antonínku, 13:00 adorace a františkánské setkání, sdílení)

21. srpna – poslední etapa 40. ročníku CMP (8 km). Zahájení v 8:00 od kostela sv. Václava v Boršicích. Závěrečná mše svatá v 11:30 na Velehradě

28. srpna – Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (5. ročník). Zahájení v 9.00 v kostele sv. Jiří v Býšti u Hradce Králové (8,5 km)

1. září – Den modliteb za péči o stvoření

11. září – 14. zasedání NR v Praze

17. – 19. září – Volební národní kapitula na Sv. Hostýně

18. září –  Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn

25. září – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi  (mše svatá v 11:30 hodin)

31. října – oblastní setkání na Sv. Antonínku (15:00 mše svatá, 16:10 adorace, 17:00 agapé)

12. – 13. listopadu – podzimní formační seminář v Brně (návrh pro novou NR)

21. listopadu – 33. neděle v mezidobí – Světový den chudých

4. prosince – zasedání NR v Brně (návrh pro novou NR)

 

Akce sousedních NBS SFŘ, na které jsme zváni:

5. – 12. září – Mezinárodní Eucharistický kongres v Budapešťi

 

Akce Mezinárodního společenství SFŘ (CIOFS) s prosbou o modlitbu:

13. – 21. listopadu – Generální kapitula našeho řádu (CIOFS) v Římě

 

Poznámka: tučně – akce zajišťuje Národní rada SFŘ

Uzávěrka Zpravodaje NBS: 9.3.2021, 8.6.2021, 7.9.2021, 7.12.2021