SFŘ Slovensko - spolupráce

16.10.2018 se Žilině setkali národní ministr slovenských terciářů Jozef Gazdík s naším národním ministrem Františkem Reichelem a domluvili možnosti naší vzájemné spolupráce:

Informace o významných akcích roku 2019: (bližší informace na adrese: mar.kubesova@seznam.cz)

NBS Slovenska zve členy SFŘ ČR na:

  • 13.7.2019   Celoslovenské setkání SFŘ v Krivej na Oravě
  • 30.8. - 1.9.2019   Národní volební kapitula v obci Melčice-Lieskové

 

NBS ČR zve členy SFŘ Slovenska na:

  • 1.6.2019  Mariánskou pouť Prahou (281. ročník)
  • 13.-14.9.2019  Tradiční pouť na Sv. Hostýn
  • 18.-19.10.2019  Formační seminář v Brně
  • 9.-10.11.2019 Víkend se sv. Anežkou v Praze - 30. výročí kanonizace

Publikační a vydavatelská činnost:

NR SR vydává 4x ročně časopis Františkánská rodina - bude zasílán v tištěné podobě národní radě ČR a v elektronické podobě je k dispozici na slovenských webových stránkách.

NR ČR vydává 4x ročně Zpravodaj NBS SFŘ. Bude zasílán v elektronické podobě zájemcům na Slovensko.

NBS ČR vydalo knihu "Svatost ve světě" o svatořečených sekulárních franiškánech a 200 výtisků bylo zasláno na Slovensko. 

Obě bratrská společenství si budou nadále poskytovat překlady dokumentů, které vydává Mezinárodní rada (CIOFS).

Překlady formačních textů naleznete na webové adrese: https://ofs.assisi.sk/

Velmi děkujeme svým slovenským bratřím a sestrám za výbornou spolupráci a přátelství!

Proběhlé akce

1.6.2019 Mariánská pouť Prahou – bratři a sestry ze Slovenska letos silně posílili naše řady při této tradiční pouti - přijelo jich 60! Putovali jsme společně prosluněnou Prahou s tradičními zastávkami s modlitbou růžence v krásné bratrské atmosféře a těšíme se již nyní na příští rok! – blíže viz Zpravodaj.

13.7.2019 Celoslovenské setkání SFŘ v Krivej na Oravě - 8 našich bratří a sester (z toho 3 členové NR) se zúčastnilo tohoto významného setkání v rodišti blahoslavené Zdeňky Schelingové – mučednice komunismu. Byli jsme velmi krásně přijati, zvláště děkujeme za obětavou péči národního ministra Jozefa Gazdíka a jeho manželky, kteří nám zajistili ubytování v Žilině a věnovali nám svůj vzácný čas – blíže viz Zpravodaj.

gallery

Pozvánka Ostřihom 8. 6. 2019

Pozvánka

Pozvánka Krívá 13. 7. 2019

Pozvánka