Datum aktualizace 29.12.2016

Stránky společenství Plzeň: http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/

Scházíme se každý čtvrtek v 17,00 na faře ve Františkánské ul. Třetí čtvtek v měsíci začínáme už v 16,00 adorací v kostele a mší svatou. Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

První čtvrtek v měsíci se jedná o společenství modlitby. Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.podrobnosti

Druhý čtvrtek má název Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti. Navštěvujeme starší osoby. podrobnosti

Třetí čtvrtek v měsíci začínáme v 16,00 v kostele adorací, svátostí smíření a mší svatou. Od 17,00 pak společenství ve farním sále podrobnosti

Čtvrtý čtvrtek v měsíci: Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu! Jedná se o různé přednášky, kultrurní programy a pod. podrobnosti