Datum aktualizace 11.01.2016

Sekulární františkánský řád (dříve nazývaný terciáři třetího řádu sv. Františka), založený sv. Františkem z Asissi v roce 1221, má ve Zlíně dlouholetou tradici. Znovu plně obnovil své společenství v roce 1992. Nyní má zlínské společenství 11 členů, z toho 10 členů s trvalou profesí, a svého duchovního asistenta z prvního řádu sv. Františka. V souladu se stanovami NBS SFŘ v ČR si volí na tříleté období svého ministra a radu MBS.

Naše společenství je otevřené všem bratřím a sestrám, kteří mají zájem žít a hlouběji poznávat františkánskou spiritualitu. Scházíme se obvykle každou první středu v měsíci v 15:50 hod. ve zlínské klášterní budově Regina. Setkání začíná veřejnou částí v klášterní kapli (mše svatá, breviář, františkánská formace). Následuje interní program, jehož se účastní pouze členové MBS a kandidáti na členství.