Růženec se sv. Klárou a sv. Františkem z Assisi

Z francouzského originálu "Le Rosaire, textes de Claire et de François d'Assise" přeložil P. Juvenál Antonín Valíček OFMCap.

Kniha má 44 stran
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce1995
ISBN 80-7192-021-5