Denní modlitba církve, vlastní texty pro Františkánskou rodinu v ČR

Tento společný breviář vznikl na podnět plenárního zasedání františkánských představených, které se konalo 26.11.2001 v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech.

Na tomto zasedání byla vytvořena pracovní komise nazvaná Sekretariát Františkánské rodiny v ČR, která se pak v následujících letech zabývala přípravou společného kalendáře Františkánské rodiny v ČR a revizí i doplněním stávajících liturgických textů užívaných jednotlivými
františkánskými řády a kongregacemi.

Konečná podoba společného kalendáře byla schválena na plenárním zasedání v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech dne 12.11.2003, a všemi shromážděnými vyššími františkánskými představenými byla pak podepsána žádost o jeho schválení, která byla odeslána téhož dne na Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti.

Tento kalendář vychází z následujících schválených mezinárodních kalendářů vydaných Kongregací pro bohoslužbu a svátosti: Calendarium proprium familiarum Franciscalium - OFM, OFMConv., OFMCap. a TOR
(schválený 12.12.2001 pod čj. 1672/96/L); Calendarium
proprium OFMCap. (schválený 6.7.2002 pod čj. 1350/02/L); Calendarium proprium OFM (schválený 16.7.2003 pod čj. 1445/02/L). Dále pracovní komise zapracovala do společného kalendáře požadavky jednotlivých
františkánských klášterů II. řádu, kongregací, které nemají mezinárodní kalendář, a Sekulárního františkánského řádu.

Vydal Sekretariát Františkánské rodiny v ČR
v roce 2004
(Pro vnitřní potřebu)