Páter Pio, tak se modlil a tak vyučoval modlitbě

Autor: Alessandro da Ripabottoni
Rozjímáme se sv. Piem z Pietrelciny

Šestnáctého června 2002 byl Páter Pio v bazilice sv. Petra svatořečen. Jan Pavel II. tak učinil nejen kvůli jeho divotvorným schopnostem, které jsou vědecky ověřeny, ale především proto, že Páter Pio může být předložen všem křesťanům jako model duchovního života cele věnovaného dialogu s Bohem a cele rovněž věnovaného spáse duší. V tomto svazku autor čtenářům předkládá jednak příklad Pátera Pia, jednak dává okoušet něco z bohatství jeho dopisů těm, které Páter Pio duchovně vedl.
Všechno je zaměřeno na základní téma duchovního života, jímž je bezesporu modlitba. A Páter Pio byl skutečným mistrem v první řadě jako ten, kdo se modlil, ale také jako ten, kdo dokázal vést duše k vrcholům křesťanské dokonalosti i k vrcholům modlitebního sjednocení s Bohem v Kristu.

ALESSANDRO DA RIPABOTTONI je členem řadu bratří kapucínů. Byl duchovně i kulturně velmi blízko Páteru Piovi, kterého také osobně znal. Bratr Alessandro napsal řadu knih věnovaných problematice duchovního života. Spolupracoval rovněž na vydání monumentálního Epistolaria Pátera Pia.

Vydalo nakladatelství Paulínky
Praha 1, Petrská 9 v roce 2002