Nebyl jsem hrdina

Vzpomínky na totalitu 1950-1989

Autor: Benedikt V. Holota

Vzpomínky na totalitu 1950-1989

Kniha má 120 stran
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2002
ISBN 80-7192-781-3