Největší dílo svatého Františka

Sv. František založil řád pro ty, kdo mají v plánu následovat ho, a přitom zůstat v rodině a ve světě

Autor: Pietro Rossi OFM
Přeložil a upravil: Radim Jáchym OFM
Bratře, sestro,
dnes ti sv. František podává ruku a zve tě, abys ho následoval tím, že přijmeš jeho životní ideál. Patrně se stkáš s obtížemi, protože jsi vázán povinnostmi k rodině a ve své práci, ale neměj obavy! František z Assisi myslel i na tebe. Založil řád pro ty, kdo mají v plánu následovat ho, a přitom zůstat v rodině a ve světě.

Kniha má 45 stran
Vydáno pro vnitřní potřebu Sekulárního františkánského řádu
Text je k dispozici také v sekci Ke stažení