Sazenička sv. Františka

Spiritualita sv. Kláry

Autor: Bonaventura Štivar OFMCap.
Postava svatého Františka z Assisi je dobře známa po celém křesťanském světě. méně známá, nicméně pro františkánské charisma stejně důležitá je postava jeho nejlepší přítelkyně, sv. Kláry. Snahou této knihy je uvést v širší známost spiritualitu této světice i krásu a význam jejího vztahu ke sv. Františkovi.

Kniha má 109 stran a lze ji objednat na adrese
Matice CM
Dolní náměstí 24
771 00 Olomouc 1