Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky

Kniha věnovaná čtyřstému výročí příchodu kapucínů do Čech

Autor: Pacifik Miroslav Matějka OFMCap.
Kniha věnovaná čtyřstému výročí příchodu kapucínů do Čech, obsahuje stručnou historii i současný život české kapucínské provincie, doplněnou dobovými fotografiemi.

Kniha má 117 stran + obrazovou přílohu
Vydalo nakladatelství Refugium, Velehrad 1999
ISBN 80-86045-30-7