Cesta

Základy pro život podle ideálu sv. Františka z Assisi

Autor: Jan Pečený
Základy pro život podle ideálu sv. Františka z Assisi.
Také s vnitřním neklidem hledáš cestu k dokonalejšímu životu podle Kristova evangelia, ale nevíš, jak na to?
Toužíš snad po něčem, co by prohloubili tvůj dosavadní život z víry a upevnilo následování Krista v dnešní době?
Přitahuje tě osobnost sv. Františka z Assisi a jeho bratrů, ale pro své závazky k rodině a ke společnosti nemůžeš žít řeholním životem jako oni?
Nabízí se ti následující cesta: Je to cesta do společenství menších bratří a sester, kteří se vědomě a dobrovolně rozhodli žít evangelium podle vzoru našeho sv. Otce Františka, i když se při tom nestávají duchovními řeholními osobami v pravém slova smyslu a zůstávají ve světě na tom místě, kam je Bůh poslal. Toto společenství se nazývá Sekulární františkánský řád.

Kniha má 39 stran
Vydala FTK v edici Františkánská knihovna, sv. 7, 1994
ISBN80-900275-5-5