Františkánské prameny, 2. díl, Legendy o sv. Františkovi z let 1226 - 1235

Druhý díl nového kritického překladu

Mohli bychom se ptát, proč vlastně čerpat z Františkových životopisů, když máme přímo jeho spisy? Odpověď je jednoduchá: v jeho spisech není zachyceno mnoho historických událostí, které dokreslují jak atmosféru doby, tak i podhoubí, ze kterého Františkovy ideály vyrůstaly. Proto se při snaze pochopit a proniknout ducha světce z Assisi bez jeho životopisů neobejdeme.
V tomto dílu Františkánských pramenů se setkáváme s nejstaršími životopisy sv. Františka, které vznikaly v rozpětí let 1226-1243. Tedy v době od smrti našeho světce do výzvy generálního ministra Crescencia z Jesi (4.10.1244), který pobídl bratry k tomu, aby sepsali všechny vzpomínky na sv. Františka.

Kniha má 343 stran
Vydalo nakladatelství Ottobre 12, Velehrad 2003
ISBN 80-86528-24-3