Františkánské prameny II.

Tato kniha navazuje na Františkánské prameny I.

které vyšly ještě v době totality v Itálii. Obsahem tohoto druhého dílu jsou fratntiškánské kroniky a svědectví, Zlatá slova bratra Jiljího, papežské buly Honoria III., Řehoře IX. a Alexandra IV., které se týkají františkánské rodiny, dále spisy sv. Kláry, proces jejího svatořečení, první životopis sv. Kláry a další dokumenty týkající se jejího života. v dodatku je uveden i první životopis sv. Anežky České.

Kniha má 382 stran
a lze ji získat na adrese
Redakce Poutníka
klášter fratnšikánů
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1