Františkánské prameny I.

Původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil C. V. Pospíšil OFM


Když v roce 1982 v Římě vyšel první díl Františkánských pramenů, byla to opravdu velká událost pro všechny ctitele sv. Františka, a nejen pro ně. Vždyť spisy assiského Poverella a hlavní legendy, které líčí jeho podivuhodný životní osud, představují jednu z velmi důležitých kapitol světového písemnictví, a tak nemalý zájem o ně projevují i historici a odborníci z oboru medievalistiky. Na úroveň prvního českého překladu je třeba dnes pohlížet s porozuměním, vždyť vznikal za nelehkých podmínek života církve v době útlaku a pronásledování. Přes svoje nedokonalosti však pomáhal při formaci celé jedné generace bratří a sester svatého Františka a řadě českých zájemců umožnil, aby se seznámili s danou tématikou. Všem, kdo na tomto díle pracovali, patří náš veliký dík i uznání. Dokončení nového překladu Františkánských pramenů se zřejmě dočkáme až za několik let, a tak v situaci, kdy zejména první díl Františkánských pramenů chybí, nezbývá než sáhnout po tom, co je k dispozici. v tomto druhém vydání je doplněno průběžné marginální číslování odstavců podle současné italské verze Pramenů. První díl se tak dostává do souladu s úpravou dílu druhého, který spatřil světlo světa v roce 1994. Vedle tištěné podoby je k dispozici také kompaktní disk, který obsahuje oba díly Pramenů i další františkánskou literaturu dostupnou v českém jazyce.

Kniha má 1000 stran
Vydalo nakladatelství Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc 2001
ISBN 80-7266-073-X