Důvěřuji Bohu a proto i bližnímu

M. Pacifik Matějka

Vybrané myšlenky sv. Františka z Assisi

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc 2010