Po stopách kapucínských svatých

Kapucínský kalendář svatých, blahoslavených, ctihodných a služebníků Božích

uspořádal Costanzo Cargnoni OFMCap.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007