Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku

Autor: Petr Havlíček

Vydala Academia Praha 2005