Vavřinec z Brindisi na cestách Evropy

Autor: Niklaus Kuster

Vydala Provincie kapucínů v ČR 2016

Životní příběh slavného diplomata, kazatele a šiřitele Řádu kapucínů v zaalpských zemích doplněné o rozbory jeho promluv na téma dvou mariánských dogmat.