Cena věrnosti

V souvislosti se slavností blahořečení 14 pražských mučedníků - františkánů vydal Sekulární františkánský řád v nakladatelství Paulínky knihu Jiřího Zajíce Cena věrnosti. Na 80 stránkách se čtenář dozví nejen podrobně o „krvavém masopustu", ale i dějinné souvislosti zejména o Rudolfu II a jeho bratru Matyášovi. Navazuje úvaha „kdo jsou svatí" a informace o přípravě beatifikace.
Knížka je v distribuci sester Paulínek.