Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích

Pelzbauerová, Věra

Ve Strašnicích byl v roce 1934 založen spolek pro stavbu kostela a v roce 1930 zakoupil Dr. Nosek pozemek k postavení alespoň provizorní kaple.  K postavení důstojného stánku Božího, který by doplnil rozsypané hvězdy z koruny sochy Panny Marie na Staroměstském náměstí, se však nedostávalo finančních prostředků. Základní kámen k novému kostelu v ulici Ke Strašnické byl posvěcen papežem Pavlem II. až v roce 1990 při jeho návštěvě Bratislavy. Výstavba začala v roce 1992 podle projektu architekta Jindřicha Synka. Kostel byl postaven ze sbírek věřících a ze sponzorských darů diecéze v Řezně a v Kolíně nad Rýnem a byl vysvěcen dne 17. července 1994 za účasti pražského arcibiskupa Miloslava Vlka. Chrám v neobvyklém tvaru jehlanu o základně 30 metrů a výšce 24 metrů evokuje představu ochraňujícího pláště Panny Marie. Propojení s přírodou dokreslují jen z části opracované kameny hlavního oltáře i křtitelnice. Centrem výzdoby je socha Panny Marie Immaculaty. Z pálené hlíny ji vytvořil sochař  Radoš Cvrček. Nad hlavním oltářem je zavěšena dřevořezba Krista na kříži od Jaroslava Hylase. Sochařsky pojatá křížová cesta je od Pavla Vance. V bocích chrámu jsou dvě vitráže, které zastupují dvě boční kaple. Jedna s podobou Anežky České je od Jaroslavy Fenzlové, druhou vytvořil německý autor Josef Guggenberger. Tato vitráž je darem biskupství v německém Řezně, s nímž náš stát byl do roku 993 historicky spojen. Světec zobrazený na vitráži, sv. Wolfgang, tehdejší biskup řezenský, se zasloužil o to, že roku 993 za panování knížete Boleslava II. se náš stát po církevní stránce osamostatnil založením biskupství.

 Věra Pelzbauerová

(redakčně doplněno)