Zprávy

Na začátku roku při řadě odchodů vynikajících kněží: Prel. Prof. Jar. Kadlec, Mons. Jiří Reinsberg, Prof. Jar. Polc, uniklo naší pozornosti, že v německém Freiburgu 28.12. 2003 zemřel filolog, teolog, básník, překladatel, publicista ThLic., PhDr., Mgr. P. Libor Koval.

 

Narodil se 2.4.1930 v Praze, vyrostl v moravskoslezském Frýdku a v r.1955 promoval na filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci v oboru ruština – srovnávací slovanský jazykozpyt. Působil pak v Čs. akademii věd v Praze, poté byl vězněn, pracoval v Tesle, jako závozník, skladník v Národní galerii, technický překladatel. Současně byl členem několika pěveckých a hudebních souborů. Od r. 1968 žil v exilu. V letech 1969-1976 byl alumnem papežské ruské koleje pro východní ritus,  absolvoval pp. univerzitu Gregorianum a orientální institut, kde dosáhl licenciátu východních teologických věd. V r. 1975 byl papežem Pavlem VI. vysvěcen a působil pak jako akademický duchovní pro studenty na Ruhrské univerzitě v Bochumi. Odešel pak na Filipiny jako vedoucí náboženských programů pro oblast Sibiře v Radiu Veritas Asia u Manily. Po návratu do Spolkové republiky působil jako duchovní správce katolických Ukrajinců, také Čechů a Slováků ve Freiburgu. Byl členem mezinárodního PEN-klubu Svobodného svazu německých autorů. Do r. 1968 publikoval v Moravskoslezském deníku, studentském časopisu úsvit, v Plamenu. Je spoluautorem Rusko-českého slovníku lingvistické terminologie a autorem několika básnických sbírek. Jeho práce byly vydávány většinou v Německu, také v USA a Švýcarsku. Některé sbírky byly přeloženy do němčiny. L. Koval byl složitá, vývojově zcela ojedinělá básnická osobnost vysoké inteligence a kultury slova: současně básník, filolog a filosof. Sám přičítal své úspěchy „Dárci všech darů“. Zemřel po dlouhém a těžkém utrpení ve Freiburgu a pochován byl 8. ledna 2004 do rodinného hrobu v Lískovci u Frýdku.

Michal Pometlo OFM

 

 

 

 

Mariánská pouť Prahou a ekumenická bohoslužba

Tato pouť pořádaná národní radou SFŘ se letos uskuteční v sobotu 1. května, v den vstupu naší země do Evropské unie. Bude zahájena mší sv. v 10:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, ve 12:00 bude modlitba u sochy Panny Marie z exilu. Odtud pokračuje pěší pouť se zastávkami v pražských kostelích, kde se pomodlíme jednotlivé desátky růžence světla (v kostele sv. Karla Boromejského, Panny Marie Vítězné, Panny Marie pod řetězem, sv. Františka z Assisi u křižovníků a na místě mariánského sloupu na Staroměstském nám.). Pouť zakončí Te Deum v Týnském chrámu. Během pouti poděkujeme za to, že se naše země mohla stát součástí demokratické Evropy, a budeme vyprošovat Boží požehnání pro naši zemi i celou Evropu.

 

Na pouť naváže ekumenická bohoslužba v 16:00 v Týnském chrámu, při které budeme společně s ostatními křesťany prosit za uzdravení zranění z minulosti, která dosud ovlivňují náš vztah k sousedním zemím, a svěříme Pánu dějin naši budoucnost v Evropské unii. Předpokládané zakončení bohoslužby v 17:00.