Zprávy

Exercicie

Ve dnech 15.-19.8. se uskuteční františkánské exercicie na Stojanově na Velehradě pod vedením P. Antonína Klareta Dabrowského OFM. Přihlášky a podrobnější informace: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, VELEHRAD 687 06, tel. 572 571 531, fax 572 571 420, e-mail: velehrad@stojanov.cz

 

Ceny ubytování na den: dvoulůžkový pokoj 150 Kč, jednolůžkový pokoj 180 Kč, pokoj s příslušenstvím pro dvě osoby 250 Kč, pokoj s příslušenstvím pro jednu osobu 280 Kč, strava na den: 120 Kč.

 

 

Pouť seniorů do Hájku

 

3. ročník této pouti, kterou pořádá místní bratrské společenství SFŘ Praha – Spořilov, se uskuteční ve čtvrtek 13.5. Mše sv. v Hájku bude ve 12 hodin.

 

 

Cyrilometodějská pouť - XXIII. ročník Levý Hradec – Velehrad

 

(spolupořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu)

 

Sobota 15. května - V. etapa: Hrádek u Vlašimi - Kladruby - Trhový Štěpánov - Keblov - Onšov

 

(- Želiv) (cca 26 km do Onšova, pak se převezeme na nocleh do Želiva, tj. dalších 9 km)

 

Neděle 16. května - VI. etapa   : Onšov - Želiv - Humpolec (cca 22 km z Onšova, kam se ráno převezeme zpět ze Želiva)

 

Sobota 12. června - VII. etapa: Humpolec - Štoky - Polná (cca 29 km)

 

Sobota 17. července - VIII. etapa: Polná - Netín (cca 22 km)

 

Pondělí 16. srpna - IX. etapa:    Netín - Velké Meziříčí (cca 21 km)

 

úterý 17. srpna - X. etapa: Velké Meziříčí - Tišnov (cca 33 km)

 

Středa 20. srpna - XI. etapa: Tišnov – Křtiny (cca 33 km)

 

Čtvrtek 21. srpna - XII. etapa   : Křtiny – Milonice (cca 33 km)

 

Pátek 22. srpna - XIII. etapa:    Milonice – sv. Klimentek - Buchlovice (cca 28 km)

 

Sobota 23. srpna - XIV. etapa: Buchlovice – Velehrad (cca 8 km - mše sv. ve 12.00 hod.)

 

Kontakty na organizátory (možnost domluvit si zasílání aktuálních informací na vaše emailové adresy): Libor Gottfried 605 718 128, e-mail: L.Gottfried@seznam.cz, František Reichel 602 614 332, e-mail: agjilove@mbox.vol.cz

 

 

Den modlitby a postu za duchovní jednotu SFŘ a celé františkánské rodiny

 

Tak jako v minulých letech, uskuteční se i letos z iniciativy německých sester a bratří tento již 12. den postu a modlitby - tentokrát v pondělí 17. května. Chceme vždy znovu začínat u sebe a skrze modlitbu a půst prohlubovat duchovní jednotu františkánské rodiny v Evropě, a tak vyprošovat pro celou Evropu Boží požehnání.

 

 

Den pro rodinu v Olomouci

 

Dne  30. května  v 15:00 v kostele Neposkvrněného  Početí Panny Marie, Sokolská ul. se zúčastníme uctění ostatků sv. Zdislavy – patronky křesťanských rodin. Následovat  bude setkání v klášterní zahradě (při nepřízni počasí v jídelně – občerstvení s sebou).

 

Srdečně zvou bratři a sestry III. řádu sv. Dominika a Sekulárního františkánského řádu

 

 

Letní setkání františkánské mládeže (Zásmuky II) 15.-22. srpna 2004

 

Vy jste byli povoláni ke svobodě … (Gal 5,13)

 

V bývalém františkánském klášteře na cestě mezi Prahou a Kutnou Horou se bude opět konat setkání mladých lidí, kteří se chtějí seznámit s odkazem sv. Františka a Kláry z Assisi a jeho současnými následovníky. Na programu jsou přednášky i pestrá činnost ve skupinkách. Bude také dostatek prostoru pro modlitbu, četbu Písma, rozjímání v tichu a samotě i pro to jen tak spolu pobýt. Srdečně zve FrMol - františkánská mládež. Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se přihlásit co nejdříve Mirku Dvořákovi, který vám také zašle další informace. Adresa: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx,

 

e-mail: mema@seznam.cz