Blahoslavený Pacifik Ramati z Cerana OFM

Čech, Zdirad

4. června                                                                  +1482

 

 

 

 

V severoitalském Ceranu narozený chlapec Pacifik z Ramati brzo osiřel, a proto vyrůstal u strýce, představeného benediktinů u sv. Vavřince. Po jeho smrti, to už byl zbožným a úspěšným studentem, z kláštera odešel, protože ho srdce táhlo k františkánům, za svatými otci Bernardinem Sienským a Janem Kapistránským. V roce Bernardinovy smrti obdržel řádový hábit, kněžské svěcení a pověření k dalšímu studiu na pařížské Sorbonně, odkud se po čase vrátil s doktorátem, aby se stal kazatelem, zvláště v Piemontu a Lombardii. Druhý Bernardin, tak mu říkali, kdo ho slyšeli kázat, a přirovnávali ho k apoštolům. Bouřil proti náboženské lhostejnosti, pobízel, nomen omen, k hojnému užívání svátosti smíření. A protože úspěch při kázání je pěkná věc, jenže mluvené slovo proletí jedním uchem tam a druhým ven, sepsal knihu Sommetta della coscienza pacifica  (od roku 1474 pro velkou oblibu opakovaně vydávanou, známou pod zkráceným titulem Summa pacifica). Pokud mohl, vracíval se do rodného města a stavěl tu kapli ke cti Matky Boží. úspěšná kariéra pochopitelně nemohla ujít pozornosti Svatého stolce, a tak otec Pacifik putoval z pověření papeže Sixta IV. (OFM) na Sardinii, poprvé v roce 1471 jako misionář, podruhé v roce 1480 jako nuncius. A protože se v těch letech připravovala křížová výprava proti Turkům, dělo se mnoho věcí a konala se nesčetná jednání na Sardinii stejně jako v řadě jiných míst po celé Evropě (ve většině z nich byli v papežských službách angažováni františkáni), a tak došlo k tomu, že otec Pacifik v roce 1482 zemřel vyčerpáním. Tělo bylo, jak si přál, převezeno do rodného Cerana.

 

 

V roce 1746 dal papež Benedikt XIV. zapsat jméno otce Pacifika, považovaného pro jeho učenost a svatost za posilu a ochránce vlasti, do seznamu blahoslavených. Při beatifikaci byl jako den památky určen 6. červen, v Řádu se jeho připomínka klade na Dies natalis (úmrtní den, kdy se narodil do nebe), 4. červen, stejně tak v novém římském Martyrologiu.

 

 

Kresbu postavy blaženého otce Pacifika provázejí znaky Sardinie a papežů Sixta IV. a Benedikta XIV.

 

 

 

Zdirad Čech