Zprávy

Putování ostatků sv. Kláry v ČR

Na závěr roku sv. Kláry se českým františkánům dostane výjimečné pocty, že na území ČR budou na několik dní z italského Assisi zapůjčeny ostatky sv. Kláry. Harmonogram pobožností k jejímu uctění je následující:

 

Harmonogram putování:

 

 17. - 18. 8. kapucínky Šternberk (18. 8. přednáška S.M. Ludmily Pospíšilové OSF (dále jen: + přednáška);

19. 8. Olomouc (zodp. br. Bonaventura);

20. 8. Zásmuky (pro františkánskou mládež – zodp. br. Romuald);

21. 8 Liberec (OFM);

 22. - 23. 8. Jihlava (OFMConv.);

24. 8. Moravská Třebová (OFM);

25. - 27. 8. Brno-Soběšice (klarisky);

 28. - 29. 8. Brno (+ 29. 8. přednáška);

30. 8. Uherské Hradiště (OFM);

31. 8. Opava (OFMConv.);

1.      - 3. 9. Praha Nové Město (+ 3. 9. přednáška);

2.       4. 9. Slatiňany (SFŘ);

3.       5. - 7. 9. Plzeň (OFM);

4.      8. 9. Sušice?;

5.      9. - 11. 9. Šternberk (kapucínky).

Bližší informace o organizaci programu je třeba hledat na jednotlivých uvedených místech.

 

 

Exercicie

 

v exercičním domě bratří kapucínů na Loretánském nám. 6a, 118 00 Praha 1 – Hradčany

 

11.9. – 14.9.     téma: Manželství – trvalé svátostné poslání (pro manželské páry).

                                   Duchovní vedení jáhen Štěpán Faber.

7.10. – 10.10. –  téma: Služebníku věrný, pojď se radovat se svým Pánem (pro pomocníky

                                    ve farnosti). Duchovní vedení jáhen Ing. Martin Opatrný.

24.10. – 30.10. – téma: Jsme proměňováni k jeho obrazu mocí Ducha Páně (2Kor 3,18.)

 

                                     Duchovní vedení P. Augustin Šváček OFMCap.

9.12. – 12.12. –  téma:  Mesiášská proroctví a jejich naplnění.

                                      Duchovní vedení P. Rafael OFMCap.

Začátek exercičního kursu je v první uvedený den. Možnost ubytování od 16:00 hod. Zakončení v poslední uvedený den kursu do 15:00 hod. Ubytování je poskytováno na pokojích od dvou do pěti lůžek se skupinovým sociálním zařízením. Je možnost v omezené míře ubytování i jednotlivě. Strava je poskytována třikrát za den. Náklady spojené s pobytem a stravou jsou dotovány z rozpočtu Provincie kapucínů v ČR. Příspěvek účastníka kursu na osobu a den je od 320,-Kč do 400,-Kč, podle počtu obsazených lůžek na pokoji. U studujících je možné poskytnout vyšší dotaci. Přijímají se pouze písemné přihlášky.

Informace: tel. 233 358 518, 233 355 372, 603 503 818,

e-mail: e.dum@mbox.vol.cz   nebo    ed.praha@volny.cz