Františkánky a františkáni - Carlos Amigo Vallejo OFM - františkán mezi novými kardinály

Brzuszek, Salezy B. OFM

 Mezi 31 kardinály svaté římské církve jmenovanými Janem Pavlem II. dne 28. září 2003 byl rovněž náš spolubratr Carlos Amigo Vallejo OFM, arcibiskup v Seville ve Španělsku.

 Narodil se v Medině di Rioseco v provincii a diecézi Valladolid 23. srpna 1934. Po skončení střední školy začal studovat na lékařské fakultě ve Valladolidu, avšak již 15. října 1953 vstoupil do noviciátu Menších bratří. Slavné řeholní sliby složil 27. prosince 1957, kněžské svěcení přijal 17. července 1960. Potom pokračoval ve filosofických studiích v Římě, po návratu do Madridu specializované studium z psychologie spojil s vychovatelskou prací v Centru speciální výchovy.

 Roku 1970 byl zvolen ministrem provincie sv. Jakuba v Santiago, 17. prosince 1973 však byl jmenován biskupem Tangeru v Maroku, biskupské svěcení přijal 4. dubna 1974. Potom 22. května 1982 byl jmenován arcibiskupem v Seville.

 Na základě jmenování papežem se účastnil biskupských synod 1983 a 1994. Roku 1984 byl členem výkonné rady španělské biskupské konference a předsedou biskupské komise pro oslavy 500 let evangelizace Ameriky; účastnil se i prací národního výboru 500letí a jako expert všeobecné výstavy. V létech 1990-2003 byl členem papežské komise pro Latinskou Ameriku. V létech 1993-1999 jej španělská biskupská konference na dvě období zvolila předsedou komise biskupů a řeholních představených. V červnu 1993 podruhé přijal Svatého otce Jana Pavla II. na zakončení Mezinárodního eucharistického kongresu v Seville. V březnu 1999 byl povolán za předsedu komise biskupů pro otázky misií a spolupráce s církvemi. Dne 3. ledna 2002 jej papež jmenoval členem papežské rady pro otázky zdraví.

 Dostal rovněž vysoká státní a vědecká vyznamenání: 1984 byl povolán za člena Akademie literatury, medicíny a krásných umění v Seville; 1995 dostal čestný doktorát Technické university v Cibao a nejvyšší vyznamenání Dominikánské republiky - stříbrný Velký kříž otců Dominikány.

 Projevil rovněž aktivitu na diplomatickém poli a pastýřskou horlivost: jako arcibiskup Tangeru v Maroku se v únoru 1978 zúčastnil jako člen delegace Apoštolského stolce v Tripolisu v Libyi semináře islámsko-křesťanského dialogu; především se však věnoval mezináboženskému a ekumenickému dialogu účastí na četných setkáních a navštěvováním různých zemí, byl i prostředníkem při řešení konfliktů vznikajících mezi severoafrickým Magrebem a Španělskem; v té době byly navázány diplomatické styky mezi Apoštolským stolcem a Marockým královstvím; angažoval se rovněž v úsilí o práva žen v muslimských zemích. Jako arcibiskup Seville kromě jiného organizoval Mezinárodní eucharistický kongres, po tři roky pracoval na přípravě Velkého jubilea 2000, mezi jiným svoláváním kongresů různých organizací a církevních bratrstev, a 1999 formačního sympozia pro kněze při otevření nového diecézního semináře také.

 Nový nositel kardinálského purpuru se stále cítí františkánem a zůstává v úzkém spojení s řádem.

Salezy B. Brzuszek OFM

Franciszkanin wšród nowych kardinalów

Glos sw. Franciszka 3/2004,

z polštiny přeložil Radim Jáchym OFM