Den pro rodinu

Schneiderová, Marie OFS

Začala bych od začátku. Před lety, když jsme měli „manželské krizovky“, mi radil zpovědník, ať se v takových situacích modlím ke sv. Zdislavě. Dokonce jsem v jednom kostelíku na Moravě našla litanii ke sv. Zdislavě. Naše záležitosti byly tak do měsíce vyslyšeny. Když jsem měla být biřmovaná, přemýšlela jsem o svém patronu. Slavnost se blížila a já stále hledala. Při pohledu do kalendáře jsem zjistila, že ten den má svátek Zdislava. Tu mi vše došlo. Tolik vyslyšených modliteb, tolik pomoci, ona měla 4 děti, já také, takže bylo rozhodnuto, že bude mou biřmovací patronkou.

Tento rok je rokem rodiny, členové SFŘ mě zvolili členem NR pro rodinu a v Olomouci máme ostatky sv. Zdislavy. S převorem bratří dominikánů a s jejich terciáři (ministryně se jmenuje Zdislava) jsme se domluvili, že bychom mohli na její svátek 30. 5. uctít její ostatky, poděkovat a hlavně poprosit o Zdislavinu mocnou přímluvu za naše rodiny.

Sešli jsme se v 15 hodin v klášterním kostele bratří dominikánů. Nedoufala jsem v nějakou hojnou účast - byla noční vigílie, někteří byli v sobotu na pouti v Jablonném, takže představa, že se sejde dvacet lidiček, jsem považovala za zázrak, ale Pán nás namnožil do dvojnásobku, za to Bohu díky.

Otec Antonín nás seznámil s jejím životem, u jejích ostatků na bočním oltáři jsme se pomodlili litanii, přednesli své prosby a vše jsme prokládali sloky písně k Zdislavě. Z toho všeho jsem cítila příval něhy, milosti a obdarování. Po závěrečném požehnání jsme se přesunuli na klášterní zahradu, abychom se lépe poznali a něco si o sobě pověděli. Srdečné díky.

Marie Schneiderová

 

 

(Litanii ke sv. Zdislavě najdete na str. 430-432 v knize litanií, kterou vydala v r. 1998 Matice cyrilometodějská, Olomouc – pozn. redakce)