EUFRA 2004

Žák, Vladimír OFS

Mnohaletou dobrou tradicí bývají evropská setkání sekulárních františkánů. To letošní bylo v malém městečku severního Porýní - v Hopstenu. Proč toto setkání?

Kromě jazykového zdokonalení a příjemných poznávacích výjezdů do okolí jsme si mezi sebou mohli vzájemně přiblížit život i trable svých společenství, rozjímat nad texty Písma v malých biblických skupinkách nebo si vyzkoušet zajímavou práci ve vorkšopech: chórový zpěv, malování, práce s kamerou, jazykové kurzy, opravdu znamenité zdobení svíček aj.

Jedním ze čtyř hlavních témat našich diskusních skupin bylo: Ježíš Kristus nás vyzývá k obrácení, k návratu podle textů Zj 2,3-5; Zj 3,1-3 a Generálních konstitucí SFŘ 13.1. Ten, kdo si udělá trochu času a tyto úryvky si pročte, nezůstane možná úplně v klidu a pohodě. Tato slova otřásají jistotou a bláhovým uspokojením nad sebou samým. Bůh zde uznává vykonané dílo, ale současně vyzývá k návratu a novému začátku. Jak správně porozumět této výzvě a kam se vlastně vrátit?

Naše skupina se shodla na tomto výkladu: Neboj se. Otevři se Bohu. Postav ho na první místo. Naslouchej mu a důvěřuj v modlitbě, v Písmu, v bratrovi, sestře. Modli se za své nepřátele. On ti pomůže.

Duchovními „matkami“ bdícími snad nad každým z nás byly sestra Walburga Hack a sestra Margret Mertens. Milé bělovlasé dámy s jasnou myslí a otevřeným srdcem.

Doporučit mohu i zdejší kuchyni: vynikající pizzu a čaje z nevšedních bylinek.

Pokud vás něco z článku zaujalo, tak tedy příští rok v Konstancin-Jeziorna nedaleko Varšavy (7. - 20. 8. 2005).

Vladimír Žák OFS

 

 

Foto:

86 bratří a sester ze 16 zemí se letos účastnilo čtrnáctidenního setkání EUFRA v Hopstenu (25.7.-7.8.) - a z naší země 4 účastníci. Fotografie zachycuje pantomimu při mši sv. ve čtvrtek 5.8. na téma Jer 31,31-34. P. Waldemar OFMConv. z Ruska právě rozdává jako Ježíš nová srdce s vepsaným Božím zákonem (srov. Jer 31,33).