Blahoslavený Bernardin z Fossa (z Aquily) OFM

Čech, Zdirad

27. listopadu                                                        + 1503

 

 

 

 

 

 

Výjimečně nadaný jednadvacetiletý Jan Amici získal doktorát na proslulé právnické fakultě slavné a starobylé perugijské university a měl před sebou slibnou kariéru. Protože ho srdce táhlo k františkánům, vstoupil ve čtyřiadvaceti letech do perugijského konventu observantů jako bratr Bernardin, zvaný buď z Fossa podle rodného města, nebo z Aquily podle provincie na severu Neapolského království, v níž leží. Jeho mimořádný talent se tím pochopitelně neztratil. Schopnost orientovat se ve složitých problémech a nalézat jejich řešení se jen zvýrazňovala, jak se postupně zdokonaloval v duchovném životě, a tak byl brzo významnou oporou představených nejen v domácím konventu, nejen v jiných domech umbrijské provincie, Gubbiu, Stroncone i jinde, ale i v abruzské provincii, zvláště v její aquilské polovině (později dvakrát odmítl nastoupit na stolec aquilského biskupa). Několikrát ho bratři zvolili za provinciála (poprvé v jeho třiatřiceti letech), a později byl vedením Řádu vyslán jako provinciál do Bosny (jako třiačtyřicetiletý) a pak po třech letech do Dalmácie. Po návratu domů působil jako zástupce řádového generála u římské kurie, v generální kapitule a podle potřeb Řádu pracoval v Assisi, Milánu, Mantově a jinde. Při tom všem se ještě stačil stát proslulým kazatelem, na jehož vystoupení se vzpomínalo celá desetiletí, a plodným spisovatelem. Vedle jeho několika historických a teologických knih jsou zachovány texty několika set jeho kázání shromážděných do velkých souborů, většinou ale jen rukopisných. V letech po jeho smrti (zemřel dvaaosmdesátiletý v aquilejském klášteře v roce 1503) nestačili pořadatelé jeho pozůstalosti všechny vydat, později začaly změkčilejším generacím připadat příliš přísné a dnešní doba náboženské lhostejnosti je označuje za konzervativní. V nebi se na to všechno naštěstí asi dívají jinak: úcta k bratru Bernardinovi v Řádu ani městě nezanikla, Hospodin jeho památku oslavil zázraky, a v roce 1828 papež Lev XII. dal jeho jméno připojit k seznamu blahoslavených.

Kresbu postavy blaženého bratra Bernardina provázejí znaky Dalmácie, Bosny, provincie Abruzzo a její druhé poloviny Aquila, a papeže Lva XII.

Zdirad Čech