Zprávy

Exercicie na Velehradě

Ve dnech 1. – 4. 12. se uskuteční františkánské exercicie na Stojanově na Velehradě pod vedením P. Antonína Dabrowského OFM. Přihlášky a podrobnější informace: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, VELEHRAD 687 06, tel. 572 571 531, fax 572 571 429, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Ceny ubytování na den: dvoulůžkový pokoj 150 Kč, jednolůžkový pokoj 180 Kč, pokoj s příslušenstvím pro dvě osoby 250 Kč, pokoj s příslušenstvím pro jednu osobu 280 Kč, strava na den 120 Kč.

 

 

Oslavy slavnosti sv. Anežky České, patronky františkánské rodiny v ČR

V předvečer slavnosti 12. 11. zvou vyšší představitelé františkánské rodiny na společnou oslavu sv. Anežky České při nešporách v 17,30 hod. a mši sv. v 18 hod. v kostele sv. Františka z Assisi u Křižovníků v Praze (u Karlova mostu).

 

 

Svátek sv. Anežky České v Praze na Spořilově

V den slavnosti,  v sobotu 13. listopadu v 15 hodin bude slavena poutní mše sv. v kostele sv.  Anežky v Praze 4 – Spořilově. Hlavním celebrantem bude otec biskup Jaroslav Škarvada. Po mši sv. bude v sále pod kostelem beseda s otcem biskupem a se členy organizačního výboru pouti do Říma na svatořečení Anežky České v listopadu 1989. Všechny zájemce srdečně zve místní bratrské společenství SFŘ na Spořilově.

 

 

Oblastní setkání formátorů SFŘ

Uskuteční se vždy v sobotu: xx 11. v kapucínském klášteře v Brně, 6 11. v dominikánském klášteře v Olomouci a  20. 11. ve františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze. Na programu bude zamyšlení nad uplynulým rokem radostné kajícnosti a formací ve společenství a přednáška o modlitbě breviáře a žalmů.