Zprávy

Pouť do Poříčí nad Sázavou

 

Letos je tomu již 70 let od smrti dr. Františka Noska (1886 -1935),  terciáře a významného katolického činitele předválečné doby. Mše svatá bude za něho obětována v sobotu 16.dubna 2005 v 15:45 v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou (u řeky), při němž je pochován. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Pouti do Poříčí se konají každoročně od prvého výročí Noskovy smrti.

 

Poříčská pouť byla před léty rozšířena o možnost putovat pěšky z Benešova (13 km), kde je sraz asi v 11:50 u severního východu z nádraží ČD.

 

            Spojení vlakem (uvedené vlaky do Čerčan staví mj. i ve Vršovicích, Strašnicích a Hostivaři):

 

         10.27        13.27    13.57   Praha, hl. nádraží      18.31    19.31     20.31

 

                          14.30    15.00                                     17.27    18.27     19.27

 

             ---------------------------   Čerčany (přestup)      ---------------------------

 

                                      15.15                                     17.17
                                                  15.20    Poříčí n. S.                 17.12
                    11.40  ....…….………      Benešov

 

 

Poznámky: - Z Čerčan do Poříčí jsou asi 2-3 km.

 

 - Pro cestu zpět je možno použít vlaku přes Davli. Odjezd z Poříčí v 18.08 hod.,
   v Praze-Braníce v 19.37 hod., v Praze hl. n. 19.58 hodin.

 

 

 

Exercicie

 

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly Vranov u Brna pořádá od 22. do 27. května 2005 duchovní obnovu pro muže a ženy od 18 let pod vedením P. Augustina Šváčka OFMCap. „Rok Eucharistie ve škole Ducha Svatého“. Začátek 22. 5. v 18 hod., ukončení 27. 5. v 9 hod.

 

Písemné přihlášky posílejte na adresu: Duchovní centrum 7, 664 32 Vranov u Brna,

 

e-mail: DC-Vranov@katolik.cz, tel.: 541-239-264

 

 

Tyto exercicie se uskuteční rovněž v Praze v Exercičním domě bratří kapucínů

 

na Loretánském nám. od 23. 10. (17 hod.) do 29. 10 (12 hod.).

 

Přihlášky posílejte na adresu: Exerciční dům kapucínů, Loretánské nám. 6a, 118 00 Praha-Hradčany,

 

Tel.: 233 358 518, 233 355 372, 603 503 818.

 

e-mail: e.dům@mbox.vol.cz

 

 

 

Mariánská pouť Prahou

 

Národní rada SFŘ srdečně zve v roce věnovaném Kristu v Eucharistii na 267. ročník Mariánské pouti Prahou v sobotu 7. května 2005. Zahájení mší sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově v 10:00 hod., v 11:45 procesí od baziliky k soše Panny Marie, modlitba Raduj se, Královno nebeská a Loretánské litanie, v 12:20 zahájení pěší pouti s modlitbou růžence světla. Předpokládané zakončení v 16:00 hod.

 

 

 

Františkánská pouť seniorů do Hájku

 

Místní společenství Sekulárního františkánského řádu u sv. Anežky na Spořilově srdečně zve na Františkánskou pouť seniorů do Hájku ve čtvrtek 19. května 2005. Program: 9:30 sraz na konečné tramvají č. 8 a 22 na Bílé hoře, 9:38 odjezd autobusem č. 347 na konečnou stanici, 10:00 Hostivice – Litovice: pěší pouť (2,5 km) starou poutní cestou včetně modlitby růžence, 11:15 prohlídka kláštera, 12:00  mše svatá u Panny Marie Hájecké (celebruje P. Řehoř Mareček OFM), průvod ambity, litanie v poutní kapli, 13:00 posezení a občerstvení, 13:45 odchod do úhonic nebo Červeného újezda (2,5 km) na autobus, 14:33 odjezd autobusu č. 307 na stanici metra Zličín.

 

Doprava z Litovic do Hájku a zpět je zajištěna pro ty, kteří nemohou pěšky.

 

Kontakt: Dr. František Reichel, tel.: 241 950 251.