Pocta Svatého otce Jana Pavla II. Neposkvrněné Panně

Jan Pavel II.

1. Panno Neposkvrněná!
Ještě jednou jsme zde,
abychom ti vzdali poctu,
u paty tohoto sloupu,
z kterého bdíš s láskou
nad Římem a celým světem,
od doby, kdy před sto padesáti léty
blahoslavený Pius IX. vyhlásil
jako víru katolické církve
tvoje uchránění od vší poskvrny hříchu,
v předzvědění smrti
a vzkříšení tvého Syna Ježíše Krista.

2. Panno Neposkvrněná!
tvá nedotčená duchovní krása
je pro nás živým pramenem důvěry
a naděje.
Svatá Panno, když tě máme za Matku,
ujišťuje nás to na životní cestě
jako zástava věčné spásy.
Proto se k tobě, Maria,
s důvěrou utíkáme.
Pomoz nám vytvořit svět,
kde by život člověka
byl vždy milován a chráněn,
kde každé formě násilí by bylo zabráněno,
a vytrvale se usilovalo o pokoj pro všechny.

3. Panno Neposkvrněná!
V tomto roce Eucharistie
nám dej, ať slavíme a klaníme se
s novou vírou a vroucí láskou
svatému tajemství
těla a krve Kristovy.
Ve tvé škole, Paní eucharistická,
uč nás konat památku
podivuhodného díla,
jež Bůh neustále koná
v srdci lidí.
S mateřskou péčí, Panno Maria,
veď stále naše kroky
po cestách dobra. Amen!

Řím, Španělské náměstí, 8. prosince 2004

Acta OFM, III/2004

Z italštiny přeložil 2.4.2005 Radim Jáchym OFM