Důležitý okamžik v dějinách františkánské rodiny

Pospíšil, Ctirad Václav OFM

Když jsem se dne 15. března tohoto roku vypravil na služební cestu do Říma, abych využil knihovních fondů našeho generálního studia Antonianum a setkal se s řadou svých bývalých profesorů, netušil jsem, že se jedná o velmi významný den nejen v dějinách našeho řádu, ale také celé františkánské rodiny. Našemu generálnímu studiu byl totiž tohoto dne Kongregací pro katolickou výchovu slavnostně udělen statut papežské univerzity. Uzavřela se tak poměrně dlouhá a ne vždy právě jednoduchá cesta. Pan kardinál Zenon Grocholewski, prefekt zmíněné kongregace, ve svém slavnostním projevu připomněl její hlavní etapy.

 

 

 

 

             Počátek Antoniana se datuje rokem 1887, kdy se tehdejší otec generál rozhodl obnovit v Římě generální studium Řádu menších bratří. Dne 20. listopadu roku 1890 začala s papežským požehnáním Lva XIII. akademická aktivita Kolegia svatého Antonína Paduánského v Římě. Dne 17. května roku 1933 Kongregace pro katolickou výchovu udělila Antonianu titul „athenaeum“, což dávalo fakultám teologie, filosofie a církevního právo udělovat akademické tituly. Dne 14. června 1938 pan papež Pius XI. udělil oprávnění, aby se toto athenaeum mohlo pyšnit přívlastkem „papežské“.

 

 

 

 

Je poměrně dobře známou skutečností, že Papežská univerzita Antonianum (PUA) nesídlí pouze v Římě, ale má také významné aktivity ve Svaté zemi, kde v Jeruzalémě už řadu let existuje Františkánské biblické studium. Dne 4. září roku 2001 Kongregace pro katolickou výchovu udělila Františkánskému biblickému studiu, které bylo do té doby odbočkou římské teologické fakulty, statut samostatné fakulty. Nový název zní: Fakulta biblických věd a archeologie. Dlužno poznamenat, že především výsledky na poli archeologického bádání ve Svaté zemi mají vynikající úroveň a jsou vysoce oceňovány vědeckou obcí na celém světě. Tím vzrostl počet fakult na čtyři, což je podmínka pro udělení titulu „papežská univerzita“. Pan papež Jan Pavel II. potvrdil tuto skutečnost dne 11. ledna 2005 svým vlastním podpisem. Ke slavnostnímu prohlášení Antoniana za papežskou univerzitu došlo v Římě ve Velké aule Antoniana (Aula Magna), jak jsme již řekli, dne 15. března 2005.

 

 

 

 

            Dlužno připomenout, že výčet aktivit této papežské univerzity je poměrně dlouhý. Na Teologické fakultě existují: Katedra dogmatické teologie, jíž jsem měl tu čest frekventovat v letech 1990-1995; Katedra františkánské spirituality; Katedra mariologie Jana Duns Scota. Vedle toho je třeba zmínit Institut středověkých studií zaštítěný UNESCO. Nesmíme zapomenout ani na  speciální studium křesťanské ekologie. Ve vlastní budově Antoniana dále sídlí ústředí Mezinárodní papežské mariánské akademie, s jejíž podnětným dokumentem z roku 2000 Matka Páně, památka – přítomnost – naděje mají možnost seznámit se čeští zájemci v naší mateřštině. Zmíněná papežská akademie, jejímž členem korespondentem mám tu čest být, darovala CTMF UP v Olomouci dlouhou řadu svých specializovaných publikací, což je zamýšlený bibliografický základ pro budoucí vznik České mariánské akademie. S velkou úctou musíme hovořit také o Skotistické komisi, jejíž členové už více než 50 let pracují na kritickém vydání spisů Jana Duns Scota. Obě posledně jmenované instituce děkují za svůj vznik vynikající postavě našeho řádu, Carlo Baličovi, o jehož možném blahořečení se v kuloárech hovoří stále hlasitěji. Nesmíme zapomenout ani na Institut ekumenických studií svatého Bernardina, který byl založen v roce 1982 ve Veroně a od roku 1990 působí v Benátkách.

 

 

 

 

            Naše provincie i františkánská rodina v Čechách a na Moravě dluží Papežské univerzitě Antonianum poměrně hodně. Řada bratří a sester zde mohla studovat především františkánskou spiritualitu a také teologii. Toto studium pak mnohým z nás umožnilo založit a aktivně se podílet na práci našeho Institutu františkánských studií. Akademické aktivity Antoniana významně podporují jako vyučující nejen bratři našeho řádu, ale ve velké míře také bratři kapucíni a někteří bratři konventuálové.

 

 

 

 

            Náš otec generál José Rodríguez Carballo, který je zároveň velkým kancléřem Antoniana, ve svém děkovném projevu mimo jiné řekl: „Uznání našeho Antoniana jako papežské univerzity přichází v okamžiku, který je pro život našeho řádu velmi významný. Jedná se o oslavu osmi set let od založení Řádu menších bratří, která vyvrcholí v roce 2008. Na tuto velkou událost se začneme připravovat již od října tohoto roku.“

 

 

 

 

            Uvážíme-li, že celý vzdělávací systém našeho řádu je postaven právě na Papežské univerzitě Antonianum, pak není sporu o tom, že zmíněná slavnostní událost je velmi významná pro náš řád i pro celou františkánskou rodinu. Radost bratří, které jsem měl možnost v Antonianu během svého pobytu potkat, byla opravdu nefalšovaná a nakažlivá.

 

 

 

 

Ctirad Václav Pospíšil OFM