Zprávy

S láskou a vděčností vzpomene františkánská terciářská rodina desátého výročí úmrtí

svého nezapomenutelného duchovního otce P. Aloise Moce OFM

 

 

 

 

 

 při eucharistické oběti dne 17. srpna 2005 v 8 hod. v kostele Panny Marie Sněžné v Praze.

 

 

 

 

 

 

Výstava o Tibetu a velkém františkánském misionáři a cestovateli

Od 18.8. do 18.9. 2005 se bude v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze konat výstava TIBET po stopách Odorika z Pordenone (1328-1954). U nás je tento františkán znám také jako „Oldřich, Čech z Fulánska“ podle slavné knihy jeho zápisků, vyšlé roku 1962. Podle jednoho rukopisu se takto blahoslavený Odorik (1285-1331) představoval. Jako první Europan se dostal mimo jiné do končin Tibetu. Fotograf Josef Vaniš v roce 1954 pořídil řadu snímků v místech, která po čínském obsazení území změnila svou podobu a charakter. Výstava bude otevřena každý den kromě pondělka od 10 do 18 hod.

 

 

 

 

 

 

Pouť na Hrádek u Vlašimi

koná se vždy kolem svátku Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi (takové je zasvěcení oltáře, na němž bývá vystavena milostná soška Panny Marie Hrádecké). Letos bude pouť přímo na tento svátek, tj. v sobotu 17. září 2005. Trasa pěší pouti (asi 6 km) začíná na Dolním náměstí ve Vlašimi, sraz v 9 hodin. Na Hrádek je možno přijet i autem. Všichni poutníci se setkají u studánky v lese u Hrádku v 11 hodin. Mše sv. v poutním kostele začne ve 12 hodin, po ní posedíme na faře, pak odjedeme do Radošovic (asi 4 km) ke hrobu P. Aloise Moce OFM. Tato pouť – jako i jiné – je dobrou příležitostí pozvat mezi nás přátele, kteří by chtěli žít podle evangelia.

Spojení z Prahy: autobusem od stanice metra trasy C Roztyly, stanoviště č. 1, v 7,30 hodin, příjezd do Vlašimi v 8.34 – zastávka Městský úřad.

 

 

 

 

 

 

Exercicie

povede P. Augustin Šváček OFMCap. v Exercičním domě bratří kapucínů v Praze

od 23.10 (17 hodin) do 29.10.2005 (12 hodin). Téma: Rok eucharistie ve škole Ducha Svatého. Exercicie doporučujeme těm, kteří by rádi blíže poznali sv. Františka, i každému, kdo chce žít křesťanství opravdově.

Formulář přihlášky si vyžádejte na adrese: Exerciční dům kapucínů, Loretánské nám. 6a,

118 00 Praha 1 – Hradčany. Tel.: 233 358 518, mobil: 603 503 818, e-mail: e.dům@mbox.vol.cz nebo: ed.praha@volny.cz

 

 

 

 

 

 

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, Vranov u Brna,

 

 

 

 

 

pořádá od čtvrtka 22. 9. do neděle 25. 9. duchovní obnovu pro zdravotníky a charitní pracovníky. Začátek v 18 hod. večeří, konec v 12 hod. obědem.

 Vede P. Ludolf Josef Kazda O.praem.

Přihlášky přijímá S.M. Zdislava Nosková, tel. 541 239 264, e-mail: DC-Vranov@katolik.cz