Zprávy

EUFRA 2005

Evropské setkání františkánských terciářů, které má mimochodem svůj počátek už v roce 1978 ve Švýcarsku, se letos uskutečnilo v Konstancin – Jeziorna na předměstí Varšavy v Misijním animačním centru sv. Vincenta Pallotti.

Obecné téma setkání bylo: S Františkem do nové Evropy. Duchovní povolání Evropy – společenství a vzájemná pomoc.

Šlo tedy o sdílení konkrétních zkušeností a názorů našich bratří a sester z různých koutů Evropy. Například praktikování víry ve školství pod tlakem nového zákona o náboženských symbolech ve Francii, diskriminace lidí při projevech víry v Bělorusku nebo prožitky sestry, která se účastnila „oranžové“ revoluce na Ukrajině apod.

S odkazy na texty Písma: Genesis 2,15 „ Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ ( přeneseně třeba do rodiny, paneláku, zaměstnání či komunity)

a 1Petr 1, 17-25, probíhaly diskuze a společné modlitby v menších skupinkách.

Odpovědi na konkrétní otázky: „Kdy jsem se poprvé setkal s dobrem a láskou?“ nebo : „Co je pro mě ve společenství nejdůležitější?“ aj., byly často naším osobním svědectvím o živém Bohu, ale i ukázkou naší nedostatečné pokory a povrchní víry.

Tradiční vorkšopy: práce s digitální kamerou, malování, chrámový zpěv, zdobení svíček, jazykové kurzy apod. pomáhaly vytvářet velmi přátelskou atmosféru celého setkání a lámat jazykové bariéry.

Nechyběly zajímavé tématické přednášky a výjezdy do okolí : Niepokalanowa (sv. M. Kolbe), Zelazova Wola (F. Chopin), národní setkání františkánských terciářů v Czestochowe, návštěva Starého města ve Varšavě a setkání s františkánskou komunitou ve Varšavě apod.

Nad průběhem setkání bděly opět milé sestry Walburga  a Margret z Německa a bratr Joseph z Francie.

Zveme na příští rok i neterciáře do Schmochtitz u Drážďan ve dnech 2.–15.7.2006.

 

 

 

Vladimír Žák OFS

 

 

 

 

 

 

Františkánská pouť na Svatý Hostýn

letos se koná ve dnech 30.9. – 1.10.2005. Program: V pátek 30.9. v 19:30 mše sv. s nešporami v bazilice, 21:00 celonoční adorace v kapli poutního domu, v sobotu 1.10 v 8:00 ranní chvály, setkání s národní radou SFŘ v sále poutního domu, v 10:15 slavnostní mše sv. a v 13:00 svátostné požehnání v bazilice.

 

 

 

 

 

 

Františkánské exercicie

se uskuteční v Exercičním domě bratří kapucínů v Praze na Loretánském nám ve dnech

23.-29.10.2005. Exercitátor P. Augustin Šváček OFMCap. Přihlášky a podrobnější informace na adrese: Exerciční dům kapucínů, Loretánské nám. 6a, 118 00 Praha 1-Hradčany,

 tel. 233 358 518, mobil: 603 503 818, e-mail: e.dum@mbox.vol.cz nebo: ed.praha@volny.cz

 

 

 

 

 

 

Exercicie v Poutním a exercičním domě Stojanov na Velehradě se uskuteční ve dnech

4.-8.12.2005. Cena: dvoulůžkový pokoj 150 Kč, jednolůžkový pokoj 180 Kč, pokoj s příslušenstvím pro 2 osoby 250 Kč, pokoj s příslušenstvím pro jednu osobu 280 Kč, strava na den 120 Kč. Přihlášky posílejte na adresu: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 VELEHRAD, tel. 572 571 531, fax 572 571 420, e-mail: velehrad@stojanov.cz