Zprávy

O pouti ke sv. Alžbětě

Kbely (součást Prahy 9) mají od června 2004 nový kostel (v Poutníku se o něm psalo v červnovém a srpnovém čísle ročníku 2004). Kostel budoval a o farnost se stará otec Jiljí Jiří Přibyl OFM. Terciáři i jiní věřící tam putovali ve svátek patronky kostela, sv. Alžběty Uherské (též Durynské), 17.11.2005. Otec Jiljí přivítal na počátku mše sv. kněze. Hlavním celebrantem byl otec Řehoř Vojtěch Mareček OFM, farář u sv. Anežky na Spořilově (P Jiljí tam vyrůstal a je duchovním synem P. Řehoře). Význam pouti byl zdůrazněn účastí otce Jana Marii Vianneye Dohnala OFM, provinčního ministra provincie sv. Václava.

 

 

 

 

Otec Řehoř zahájil svoji promluvu vzpomínkou na počátky své františkánské činnosti, které byly právě ve Kbelích před více než padesáti léty. Vyzval k Božím chválám za novou, krásnou svatyni. Když pak hovořil o sv. Alžbětě, vyzdvihl její vřelý vztah k obyčejným, chudým lidem a pomoc, kterou jim poskytovala.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálové setkání v Praze

V neděli 8.1.2006 se koná v klášteře františkánů v Praze u Panny Marie Sněžné Tříkrálové setkání, které pořádají pražští sekulární františkáni a je otevřené všem členům františkánské rodiny.

Program setkání: 14.30 modlitba růžence v kapli sv. Michala, 15.00 mše sv. v kapli sv. Michala, po mši sv. agapé ve velkém refektáři kláštera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář SFŘ na rok 2006

8.1.   Tříkrálové setkání v Praze (viz předchozí zpráva)

22.4. Pouť ke hrobu dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (120. výročí narození)

 

 

 

 

6.5.   Mariánská pouť Prahou, mše sv. v 10.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Strahov

 

 

 

 

červen Národní volební kapitula SFŘ (termín a místo budou ještě upřesněny)

 

 

 

 

2.-15.7. Celoevropské setkání sekulárních františkánů EUFRA (Schmochtitz u Budyšína ve východním Německu)

 

 

 

 

16.9. Oblastní setkání na Hrádku u Vlašimi, mše sv. ve 12.00 hod.

 

 

 

 

6.-7. 10 Svatohostýnská františkánská pouť