Jak politik evangelizoval

Müller, Miloslav OFS

            Jako další kamínek k sestavení obrazu života našeho bratra dr. Františka Noska zařazujeme vzpomínku dr. Josefa Jakeše, pozdějšího místopředsedy ústředí katolického studentstva československého. Vyprávění dává nahlédnout, že Nosek nezůstával za svým pracovním stolem nebo na svém místě ve sněmovně, ale jak mohl, jezdil po městech a vesnicích. Přednášky bratra Noska, o kterých se tu píše, se konaly kolem roku 1928.

 

 

 

 

„V mém rodném městě, Českém Krumlově, byl za mého dětství prelátem P. ThDr. Ladislav Dvořák, kněz učený a moudrý a opravdový vlastenec. Za Rakouska byl po 20 let císařským dvorním kaplanem a býval nazýván „českým konzulem“ u císařského dvora ve Vídni. To, že císař dal českým politikům, odsouzeným v době 1. větové války k smrti, milost, bylo v neposlední řadě zásluhou jeho přímluv. Byl muž činu a věděl, kdy a jak je třeba pomoci. Jeho pastýřská horlivost těžce nesla, že v duchu oficielního protikatolického boje nikdo z českých- Český Krumlov byl tehdy ze 3/4 poněmčený- státních zaměstnanců a t.zv. „inteligence“ nechodil do kostela a mnozí, hlavně učitelé, měli pro katolíky leda posměšky a pro jejich děti ústrky.

 

 

 

 

            Zve tedy dvakrát k přednáškám Dra Noska. A on opravdu přijíždí. Pan doktor, aktivní ministr poprvé v historii města, právě k těm malým a zakřikovaným. Musíme si uvědomit, že v té době byl na malém městě akademický titul velmi respektovaný a ministr byl pro obyčejné lidi cosi napůl nadpřirozeného. A tento muž podvakrát zasedl mezi ně v setmělém sále ke stolku s malou lampičkou a příjemným hlasem komentuje světelné obrazy, které se ve skioptikonu mění vždy, když on klapne plechovou žabkou. Jednou jim dává naději historií svatého Františka z Assisi, podruhé jim ukazuje slávu a velikost Církve, jak se projevila na světovém eucharistickém kongresu v Chicagu. Poznávají, že nejsou sami, že za nimi jsou zástupy svatých a s  nimi celá světová Církev. Bratr ministr- a oni vědí, že opravdu bratr- je o tom přesvědčil.

            Byl jsem tehdy chlapec kolem deseti, zůstaly zážitky v paměti. Teprve později jsem ocenil obětavost Dr. Noska. Přijel z Prahy vlakem 200 km. Ještě větší byla oběť při návratu. Vlak, který měl v Českých Budějovicích připojení na pražský rychlík, vyjížděl z Českého Krumlova před pátou ranní a z prelatury na nádraží je přes 2 km, a to převážně do kopce. Možná, že dal P. prelát dovézt panaministra kočárem, ale cesta trvala nejméně půl hodiny. Protože přednášky byly v neděli večer, začínal pracovní den Dr. oska vlastně hluboko v noci. K rozmnožení slávy Eucharistie a ke cti svatého otce Františka.“

            Tolik jedna vzpomínka na bratra Noska. Připojíme ještě několik slov z dopisu dr. akeše. S velkým zájmem četl stati v Poutníku, kde od ledna do října 2005 vycházely na pokračování vzpomínky prof. ntonína Nováka. Píše: „Znovu přede mnou defilovali lidé, s nimiž jsem se v mládí ...stýkal a jimž vděčím za mnohé. Ať už to byli bratři Dr. osef a prof. ntonín Novákovi nebo můj vzácný dobrý přítel Jan Janoušek...“ O Noskovi pak dodává: „ je i pro mne ideálem křesťanského politika a ještě více opravdového křesťanského laika. Pokud jsem mohl, jezdíval jsem do Poříčí na pouť k hrobu tohoto velikána českého katolicismu, jenž těžko kdy najde následovníka...“

                                                                                              M. Müller OFS

Tuto stať zaslal:

Ing.Miloslav Müller

Pod Sychrovem 28

101 00  Praha 10                               

 

 

 

tel.domů: 272 76 50 83

mobil: 732 74 49 53