Zprávy

Drazí přátelé, bratři a sestry,

 

 

 

 

 

 

 

zdravíme vás s přáním pokoje a dobra a prostřednictvím těchto řádků bychom se s vámi rády setkaly. Uplynulý rok přinesl řadu událostí v životě naší komunity.

Měsíc únor byl významný konáním volební kapituly. Volbě abatyše předsedal sekretář provinciála bratří kapucínů br. Pacifik Matějka. Pro další tříletí byla zvolena abatyší Matka Anežka, vikářkou s. Irena a novicmistrovou s. Miriam. Sestry s otevřeností očekávaly změny služeb a ochotně je přijaly.

V březnu jsme se rozloučily s naším otcem Anastázem, který se přestěhoval do kláštera bratří v Praze. Více než deset let nám jako kněz sloužil s láskou a trpělivostí. Svým smyslem pro humor vnášel do našeho společenství také radost. Za jeho bratrskou přítomnost mezi námi jsme Pánu velmi vděčné. Kněžskou službu v našem klášteře převzali bratři kapucíni z újezda u Uničova.

V postní době jsme prožily exercicie se svatým Františkem nad texty Veršované legendy Jindřicha D´Avranches. Slovem i duchovním společenstvím nás v nich provázel br. Bonaventura. Byly to požehnané chvíle.

A už je tady 2. duben 2005! V naší řeholní rodině radostně oslavujeme osmdesáté narozeniny naší s. Františky. Sestra Františka stále horlivě vysílá k Pánu prosby za církev a příchod Božího království.

V srpnu zavítal do hovorny našeho kláštera O. kardinál Tomáš Špidlík. V jeho přeplněném programu se našla chvíle pro krátkou návštěvu. Pro nás jsou tato setkání povzbuzením k modlitbě za potřeby světa.

22. srpna, v den památky Panny Marie Královny, složila své první sliby s. Benedikta. Hlavním celebrantem byl b. Lukáš Šebák OFMCap.

Drazí příbuzní, přátelé, dobrodinci, bratři kapucíni – chceme vám vyjádřit poděkování za vaše duchovní i materiální dary i za všechno, čím nás podporujete a pomáháte nám žít naše povolání. Svěřujeme vás boží lásce a její všemohoucnosti.

Přejeme vám požehnaný nový rok.

Vaše sestry klarisky-kapucínky ze Šternberka

 

 

 

 

 

 

V sobotu 11. února bude zahájen XXV. ročník cyrilometodějské pouti z Levého Hradce.

Mše sv. bude v kostele sv. Klimenta v 9,30 hod.

Bližší informace podá: František Reichel, tel. 602 614 332, e-mail: f.reichel@volny.cz