Čím je pro mě Eucharistie?

Sestry Apoštolátu sv. Františka

Tuto otázku jsme položili mladým lidem, kteří se zúčastnili duchovní obnovy na téma „Eucharistie – Otcův chléb“, vedené P. Jaroslavem Brožem, Th.D. v domě Sester Apoštolátu sv. Františka v Praze – Dejvicích na podzim roku 2004.

Odpovědi na otázku „Čím je pro mě Eucharistie?“ napsal každý osobně na připravenou papírovou „bobulku“ hroznového vína, které pak během Roku Eucharistie bylo součástí výzdoby v předsíni kostela. Osobní zamyšlení  se nad tím, jakou roli hraje Eucharistie v životě každého ze zúčastněných, bylo obohacující pro ně samotné, ale také pro všechny, kdo do kostela přicházeli.

O některé z odpovědí bychom se chtěli rozdělit také s vámi:

- Čím je pro mě Eucharistie? Niterné, tajemné a ve své podstatě úžasné spojení s Kristem, kdy     mohu pocítit a někdy také pociťuji Jeho lásku, radost, pokoj…

- EUCHARISTIE je pro mě sám JEŽÍŠ KRISTUS – má LÁSKA.

- Je můj Bůh. Je mi vším. Je má láska. Je má Pravda Boží.

- Eucharistie = největší posila mého života (všechno).

- Přísun nové síly, naděje a optimismu.

- Nezasloužený dar i tajemství.

- Eucharistie je pro mě setkání s živým Kristem. Soucitným. Uzdravujícím. Usvědčujícím.

   Milujícím. Je živým chlebem sytícím naše nejhlubší potřeby.

- Eucharistie pro mne znamená fyzický kontakt s Ježíšem, velký dar, mimořádnou posilu do života. A také trochu Ježíšovu odpověď na „Tomášovu nevěru“ v mém vlastním životě.

- Setkání s Kristem. Je to něco, co mi nikdo nevezme. Eucharistie  mi dává sílu žít – bez ní se

   žije špatně. Je to čas zastavení.  Je to, co potřebuje křesťan ke svému životu. Chvíle pro  

  ztišení.

- Bezpečná cesta, zdroj života, záruka spásy, naše naděje, projev neskonalé Boží lásky  

   k člověku.

 

 

Příští duchovní obnovu pro mladé lidi, vedenou opět P. Jaroslavem Brožem, Th.D., chystáme na sobotu 25. února 2006. Tentokrát se bude týkat svátosti smíření. Zájemci se mohou přihlásit na adrese Sestry Apoštolátu sv. Františka, Proboštská 3. 160 00 Praha 6 – Dejvice, tel. 224 322 421.