Klášter klarisek-kapucínek ve Šternberku

Klarisky-kapucínky přišly do naší země v roce 1914 do Litoměřic. Byly to sestry z Holandska, které měly konstituce upravené podle řádu bratří kapucínů, tedy klarisky-kapucínky.

Klášter v Litoměřicích trval jen do roku 1950. Tehdy byly sestry nuceny z něj odejít. Prožily internaci v Turnově, potom pracovaly v továrně a v domovech důchodců. Od roku 1977 žily už jen čtyři sestry klarisky-kapucínky jako důchodkyně v charitním domově  v Oseku u Duchcova společně ještě se třemi různými komunitami sester.

Společenství mladých sester vznikalo od roku 1981 pod vedením bratří kapucínů. Od 2.2.1990 bydlely čtyři mladé sestry ve Šternberku na faře. Do června 1990 bylo pro ně upraveno jedno poschodí tak, aby mohly přijet tři starší sestry z Oseka.

Dne 6.10.1990 otec arcibiskup Mons. František Vaňák uzavřel papežskou klauzuru

a společenství mělo možnost prožívat kontemplativní život v plnosti.

Prostor na faře byl však malý a sestry musely mít mnohé výjimky kvůli klauzuře. Proto se na jaře roku 1994 začal stavět na pozemku farní zahrady nový klášter s klášterním kostelem. Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner ho posvětil a s ním i klášterní kostel svaté Anežky České na slavnost Krista Krále 24.11.1996. Celá stavba byla vybudována výhradně z darů. Architektem byl ing. arch. Tomáš Černoušek, františkánský terciář a trvalý jáhen. Klášter je vystavěn pro 22 sester a patří k němu i samostatný byt pro kněze.

V klášterním kostele sv. Anežky je 50 míst k sezení a mše sv. denně v 7.30 hod. Sestry mají samostatnou část v odděleném chóru, s farníky sdílí společný svatostánek a presbytář. Právně jsou sestry podřízeny bratřím kapucínů, nejčastěji u nich slaví mši svatou bratři z újezda u Uničova.

Řád klarisek-kapucínek slibuje zachovávat řeholi sv. Kláry schválenou papežem Inocencem IV. roku 1254, podle zásad kapucínské reformy, které schválil papež Pavel III. roku 1535.

V kontemplativním životě v klauzuře je na prvním místě modlitba. Nejvyšším pravidlem našeho života je následování Krista podle evangelia v duchu Františka a Kláry z Assisi. Středem každého dne je aktivní účast na eucharistické oběti.

Denní řád je upraven tak, aby sestry chválily Pána nepřetržitě: sedmkrát za den společnou liturgickou modlitbou, v noci vstávají na matutinum (modlitbu se čtením) od 24.00. Denně věnují osobní vnitřní modlitbě nejméně dvě hodiny. V pracovní době konají běžné práce v domě, na zahradě, šijí ornáty, štóly, alby, kostelní prádlo, křestní roušky, hábity apod.

Společenství klarisek-kapucínek má nyní 15 sester.

 

 

 

 

 

 

Text pod obr. na str. 2: Pohled z kaple do chóru sester. Ve mříži je svatostánek

                        Na str. 4: Klášter klarisek-kapucínek ve Šternberku