Chválí Tě země chudých aneb Bratrství se vším stvořením

Dýma, Martin

 

 

 

            Vyhlášení patronátu sv. Františka nad ochránci přírody podpořilo v církvi iniciativy, které usilují o spojení křesťanské víry se stylem života zohledňujícím narůstající ekologickou krizi naší civilizace. Záhy po vyhlášení patronátu tak například v polském Krakově vzniklo z iniciativy bratří minoritů hnutí REFA (Ruch Ekologiczny Åšw. Francizska z Asyzu). Mezi jeho základní teze patří, že není možné změnit tvář světa bez přeměny vlastního srdce. O tuto cestu k ochraně přírody jde také při pořádání letošního třetího běhu tábora pro mladé lidi ve slezském Jeseníku, který je letos nazvaný „Chválí Tě země chudých…“

 

            Myšlenka uspořádat akci, která by se snažila skloubit poznání odkazu Františka z Assisi a práci na pomoc přírodě vznikla v roce 2003 v Olomouci na setkání zástupců společenství Františkánské mládeže. Po kratší debatě jsme se domluvili na uspořádání první akce s využitím zkušeností Hnutí Brontosaurus Baobab Jeseník, které nad akcí převzalo i formální záštitu. Během roku 2004 jsme pak pozvali první lidi na víkendovou akci „Františkánské prameny“, během níž jsme vyráběli hatě pro naučnou stezku okolo lesních pramenů, a posléze na letní tábor „O Zemi s Františkem“ v Jeseníkách, kdy jsme kosili chráněné louky. Od účastníků jsme měli dobré ohlasy, v dalším roce jsme tedy pokračovali opět kosícím táborem na jesenických loukách nazvaným „Zeměchvály“. Ten si všechny zúčastněné získal svou nadšenou atmosférou a naznačil nám, že můžeme být na dobré cestě. Práci na loukách jsme navíc završili úklidem blízké zanedbané kapličky. Při všech těchto akcích nám jde o netradiční spojení modlitby, hry, přednášek a poctivé práce. Snažíme se tak více vlastním konáním než slovy přiblížit odkaz sv. Františka mladým lidem, ať jsou věřící či nevěřící. Smysluplná práce může snadněji dát člověku zakusit radost z bratrství: se sestrou přírodou nebo i s kulturním dědictvím po předchozích pokoleních. Přednášky jsou pak spíše pomocí k tomu, aby účastníci mohli nahlédnout hlubší souvislosti toho, s čím se hmatatelně setkávají. O to nám jde i při hrách, které navíc pomáhají rychleji překonávat bariéry při seznamování se navzájem, ale i dávají možnost ukázat, jak všestranné dovednosti v sobě jednotliví lidé skrývají. Pozváním k různým formám modlitby pak po malých kouscích nabízíme to nejdůležitější – příležitost otevřít se proměnění vlastního srdce.

 

 

 

 

Ukazateli na cestě hledání co a jak máme na těchto akcích dělat jsou nám často sami lidé, kteří přijíždějí. Podíl na atmosféře má ovšem mnoho dalších přátel nejen z Hnutí brontosaurus a z Františkánské mládeže, ale také všichni naši skrytí přímluvci. I díky nim vás mohu opět pozvat na prázdninový tábor „Chválí Tě země chudých…“, a to mezi 4. a 14. srpnem tohoto roku.

 

 

 

 

Na cestu hledání bohatství chudoby zveme všechny mladé lidi (od 16 let), kteří chtějí pomáhat ke vzkříšení starým kaplím a ke kráse starým sadům. Občas přivítáme ráno na cestě bez bot, leckdy budeme přemýšlet o formách chudoby a každý den budeme blíže bohatství, které nespočívá ve vlastnění spousty věcí…

 

 

 

 

Pro více informací můžete napsat na adresu: Martin Dýma, Schubertova 579/1, 790 01 Jeseník; tel.: 776 231 694; e-mail: zemechvaly@centrum.cz; nebo se můžete podívat na www stránky: http://zemechvaly.webpark.cz.

 

 

 

 

Martin Dýma