Pouť do Poříčí, exercicie

Müller, Miloslav OFS

Noskovo výročí – pouť do Poříčí

V letošním roce je okrouhlé výročí 120 let od narození našeho bratra dr. Františka Noska  (26. dubna 1886 v Chrudimi).  K jeho hrobu při kostele sv. Havla v Poříčí n. Sáz.se tak putuje už více než 70 let.

Letos byl hlavním celebrantem v poříčském kostele P. Jan Marie Vianney Dohnal OFM, ministr františkánské provincie sv. Václava. Koncelebrovali P. Andrzej Grygiel, administrátor poříčské farnosti, P. Miloslav Fiala OPraem z Prahy, P. Josef Smola z Chrudimi, P. Stanislav Zápotocký ze Sedlčan. Bohoslužby se účastnili jáhnové Karel Podhola OFS z Benešova a Jaroslav Sosnovec z místní farnosti.

 

 

 

 

Bratr Nosek byl politikem a je proto přirozené, že se mše sv. účastnil Jan Kasal, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

 

 

 

Otec Vianney ve své promluvě vyšel ze závěrečných slov přečteného úryvku evangelia: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření“ (Mk 16,15). Vzpomněl na období totality, kdy křesťanská víra byla tolerována jen jako soukromá záležitost. Dnes jsou věřící křesťané přítomni v různých oblastech veřejného života nejen skrytě, ale hlásí se ke své víře. Tak tomu bylo i před válkou. Připomínáme si jednu z takových osobností – dr. Františka Noska, který ve své době vydával svědectví evangeliu, hlásal Krista v oblasti politiky. Závěrem p. děkan J. Smola pozval přítomné na mši sv., která bude slavena v Chrudimi, rodišti dr. Noska, a to přímo ve výroční den jeho narození. Hlavním celebrantem bude otec Dominik Duka OP, sídelní biskup královéhradecký.

 

 

 

 

Miloslav Müller OFS

 

 

 

Františkánské exercicie (nejen) pro členy SFŘ:

úcta k Bohu a k Boží Matce jako základ františkánské spirituality

Na programu: přednášky, mše sv., křížová cesta, sdílení slovem božím, možnost svátosti smíření atd.

Místo konání: Exerciční dům v Českém Těšínu, Kdy: 12 – 15. 6. 2006 (začátek v pondělí večer v 18:00 hod, konec ve čtvrtek ráno). Poplatek: 250 Kč za den (jídlo a ubytování). Přihlášky: Sebastian Kopec OFMConv., Minoritská 1, 602 00 Brno, tel. 542 215 600, m. 731 402 608,