Zprávy

Přednáška velvyslance

 

 

 

 

Bratrské společenství v Praze-Spořilově pozvalo na přednášku a besedu velvyslance České republiky při Svatém stolci Ing. Pavla Jajtnera. Velvyslanec – věřící katolík – bude hovořit v sále při kostele sv. Anežky na Spořilově v úterý 5. září 2006 v 18.45 hodin. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí více dovědět o vztazích České republiky a Vatikánu a také o osobě Sv. otce a o ústředních úřadech katolické církve.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouť na Hrádek

 

 

 

 

Mše sv. na mariánském poutním místě Hrádek u Vlašimi bude letos slavena v sobotu 16. září 2006 ve 12 hodin. účastní se jí hlavně členové několika bratrských společenství, která založil otec Alois Moc OFM. Na toto krásné místo na okraji posázavských lesů však zveme všechny. Po mši sv. a po setkání v budově hrádecké fary odjedeme k hrobu otce Aloise v blízkých Radošovicích. (Letos v srpnu jsme si připomněli již 11 let od jeho odchodu na věčnost.) Je možno putovat pěšky z Vlašimi (asi 5 km). Sraz je na dolním náměstí ve Vlašimi v 9 hodin; u kapličky se studánkou poblíž Hrádku v 11 hodin.

 

 

 

 

Spojení: Autobus: z Prahy-Roztyl (stanoviště č.1, trať 200521) v 7.30 hod., ve Vlašimi v 8.34 hod.

 

 

 

 

Vlak: z Prahy hl.n. rychlíkem v 7.23 hod., v Benešově v 8.15, přesednout, ve Vlašimi v 9.20h.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájezd do Altöttingu

 

Spořilovské společenství pořádá jednodenní zájezd do bavorského poutního místa Altöttingu. Budeme tam putovat v sobotu 14. října 2006 (tj. asi měsíc po návštěvě Sv. otce na tomto místě). V Altöttingu bude slavena poutní mše svatá. Navštívíme též rodiště Benedikta XVI., město Marktl. Sraz účastníků bude 13. 10. 2006 před půlnocí poblíž stanice metra Budějovická. Předpokládaná cena zájezdu je 500 Kč; účastníci složí zálohu 200 Kč.

 

 

 

 

Zájemcům zašleme podrobné informace.

 

 

 

 

Bližší sdělí br. Dr. František Reichel, tel. 241 950 251.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouť na Petřín na začátku školního roku

 

se koná v neděli 10. září 2006. Sejdeme se ve 14 hod. u prvního zastavení křížové cesty. Zakončení poutě bude u sochy Panny Marie z exilu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka

 

pod ochranou svaté RodinyBrně

 

pořádá v září duchovní obnovu v duchu sv. Františka pro dívky od 17 let a ženy bez závazků do 40 let. Duchovní obnova se koná ve dnech 29.9. od 18. hod. do 1.10. 2006 – ukončení obědem. Program duchovní obnovy zahrnuje společnou liturgii, adoraci, přednášky, duchovní rozhovory a možnost svátosti smíření. Přihlásit se můžete do 25.9. telefonicky nebo písemně na adresu: S.M.Markéta, Grohova 18, 602 00 Brno, e-mail: pokojadobro@volny.cz; mobil: 605 256 132.

 

 

 

 

K dopravě můžete využít MHD (tramvaj): Zvonařka – autobusové nádraží, tramvaj č. 12, výstup na stanici Grohova (šestá zastávka) Z vlakového nádraží: tramvaj č. 12 a13, výstup na stanici Grohova (čtvrtá zastávka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonymovi, jenž se zbaběle skrývá za neexistující adresou „Josef Kubeš, Korunní ul., Praha 2“ (jak jsme si ověřili), doporučujeme, aby si přečetl Evangelium Ježíše Krista, zejména např. příběh se Zacheem (Lk 19,1-10): „Všichni reptali a říkali: Vešel jako host k hříšníkovi. Zacheus řekl Pánu: Polovici majetku dám chudým, a jestli jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišla do tohoto domu spása. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ Nebo příběh  s cizoložnicí (Jan 8,3-11): „Ježíš řekl: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. … Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ a zejména: František „pomlouvače proklínal víc než ostatní pachatele neřestí. Říkával, že mají na jazyku jed a otravují tím ostatní. Proto se také pomlouvačům vyhýbal jako kousavým blechám a odvracel své uši, aby si je špatnými řečmi nenechal pošpinit. … Jednou slyšel, že nějaký bratr zničil pověst druhého … řekl: Řádu hrozí veliké nebezpečí, nevystoupí-li se proti pomlouvačům … co jiného je pomlouvač, než žluč mezi lidmi, když rozlévá hořkost a zlomyslnost a je hanbou řehole?“ (Celano, Druhý životopis 182).

 

 

 

 

Redakce