Bl. Rainer z Arezza (ze Sansepolcra) OFM

Čech, Zdirad

1. listopadu                                                + 1304

Světci františkánské rodiny bývají většinou nějak překvapující. Třebas bratr laik Rainer Mariani. Pořadatelé všelijakých přehledů a seznamů světců si ho obvykle s někým pletou. S Rainerem z Arezza (31. srpna), ten byl ale benediktin, s Rainerem Fasati, to byl flagelant, kapucínem Rainerem ze XVI. století, a jinými Rainery, a není ani proč se divit. Narodil se v toskánském Arezzu a zdá se, že v životě nedošel dál než do Sansepolcra, a tam zůstal jako laik ve františkánském konventu. Neznali ho papežové a neposílali ho s poselstvími na konec světa. Neznali ho králové a neputoval s diplomatickými tajnostmi mezi jejich trůny. Ani ho neznali velmožové a netlačili se před jeho celou s prosbami o dobré rady. Znali ho ale klášterní bratři. Znali jeho chudobu, jeho lásku k tichu i jeho kajícnou zbožnost, a když pohřbívali jeho tělo ve svém kostele, nevěděli, jestli se mají litovat, že přišli o dobrého bratra, nebo se radovat, že se do nebe narodil nový světec. Pán Bůh to ale věděl. Dobře znal bratra Rainera, a vzal si ho k sobě na svátek Všech svatých. A pak to věděli všichni. Za pár dní po pohřbu došlo k prvnímu zázračnému uzdravení na Rainerově hrobě, pak k dalšímu a dalšímu. Bratři hned všechno začali zapisovat a ověřovat u notáře. Po nějakém čase rozhodli přenést Rainerovy ostatky na čestnější místo, a našli jeho tělo neporušené. Pět století ani řádoví bratři, ani občané Arezza a Sansepolcra na bratra Rainera nezapomněli, a papež Pius VII. tak mohl v roce 1802 po patřičném přezkoumání úctu potvrdit a schválit a nařídil zapsat jméno bratra Rainera do seznamu blahoslavených.

Zdirad Čech