Bazilika Narození

Arndt, Marian B. OFM

 Místo Ježíšova narození je jedním z nejstarších křesťanských míst ve Svaté zemi. Od prvních let betlémští křesťané obklopovali úctou jeskyni Narození.

 V době pronásledování křesťanů císař Hadrián, aby udusil křesťanství u samého jeho pramene, nechal roku 135 nad betlémskou jeskyní zřídit pohanskou svatyni a vysázet háj ke cti Adonise. Toto úmyslné znesvěcení posvátného místa bylo však pro místní křesťany poznávacím znamením, kde je třeba hledat jeskyni Narození.

 První křesťanský císař Konstantin Veliký roku 326 na prosbu své matky Heleny vybudoval nad jeskyní baziliku. Tuto událost popisuje císařův dvorní historik Eusebius z Cesareje: „Bohabojná císařovna vyznamenala místo, kde Bohorodička zrodila svého syna, nádhernými pomníky, a ozdobila je vybraným způsobem. Rovněž císař zakrátko uctil toto místo královskými dary, aby stříbrnými a zlatými šperky a pestrými koberci rozmnožil nádherné dary své matky.“

 Doslovně tak popisuje toto místo o několik let později i neznámý poutník z Bordeaux, jenž si prohlíží „baziliku postavenou na příkaz Konstantina“. Podobně píší všichni následující poutníci. Od samého počátku byla bazilika Narození jedním z nejčastěji navštěvovaných míst ve Svaté zemi.

 Na počátku 6. století byla bazilika vážně poškozena požárem. Soudí se, že požár vznikl při povstání Samaritánů roku 527, ten však mohl být rovněž způsoben zemětřesením roku 510. Jisté je, že za císaře Justiniána byla bazilika v létech 528–565 obnovena, rozšířena a zvětšeno kněžiště.

 Roku 614 se přehnala nad Palestinou bouře: Peršané pod vedením Chozroese II. vpadli do země a ničili všechno křesťanské. Všechny kostely a kláštery se ocitly v rozvalinách, jedině betlémská bazilika byla zachována. Jakým divem, to je zachováno v dokumentech Jeruzalémského synodu: „Když nevěřící Peršané zpustošili všechna města, Jeruzalém obrátili v spáleniště a zajali patriarchu Zachariáše,… dorazili do Betléma a s údivem spatřili vyobrazení perských mágů-astrologů, svých krajanů. Z úcty a náklonnosti ke svým předkům je uctili, jako kdyby byli živí, a ušetřili kostel,… jenž se zachoval podnes.“ Tento text vznikl až více než 200 let po těchto událostech, proto někteří soudí, že může obsahovat určité legendární prvky.

 Skutečností je, že bazilika Narození v Betlémě stojí tak, jak ji ve 4. století nechal vybudovat císař Konstantin a jak ji v 6. století přestavěl císař Justinián. Stojí důstojně a chrání vzácnou relikvii - jeskyni Ježíšova narození.

Marian B. Arndt OFM

 

 

 

 

 

 Bazylika Narodzenia

 

 

 

 

 

Glos sw. Franciszka 12/1998

 

 

 

 

 

z polštiny přeložil Radim Jáchym OFM

 

 

 

 

 

Text pod obr.: Betlém, jeskyně Ježíšova narození

 

 

 

 

 

                           Correggio: Panna adoruje Dítě. Florencie, galerie Uffizi