Opatrnost

Pilch, Agnieszka

 Příliš často náš úsudek, rozvaha a opatrnost si všímají jen negativních stránek skutečnosti. Naříkají, popírají, protestují. Příliš často říkáme jen, že „to není možné!“ Za dvě stě denárů chleba nestačí, aby se všichni nasytili (Jan 6, 7).

 Ale máš dvě ryby. Můžeš nasytit toho, kdo stojí vedle tebe.

 Bůh od nás vyžaduje jen tolik, abychom začali jednat. To ostatní udělá on, když mu připravíme podmínky. My ho však opatrně prosíme jen o věci malé, možné, reálné. Ve svých srdcích omezujeme jeho působení. To je karikatura opatrnosti. Bůh je Bohem nemožného. On nás strhuje svou mocí a překračuje naše omezení.

 Opatrnost potřebujeme k tomu, abychom zaslechli Boží výzvu. Zda je zaměřena na nás, zda máme začít svou práci teď, a zda máme prostředky, abychom se do ní pustili. A také, zda důvěřujeme Bohu, že je Pánem našeho i chtění i jednání. Zda chceme zůstat v našem malém světě věcí možných a omezených.

Agnieszka Pilch

Glos sw. Franciszka 4/2001,

z polštiny přeložil Radim Jáchym OFM