Zachariášovo kantikum

Korejs, Bohuslav

„Vznešenější formou liturgického konání je, jestliže se provádí se zpěvem, jestliže přisluhující všech stupňů vykonávají svoji funkci a jestliže se na něm účastní lid. Při této formě se totiž dostává modlitbě niternějšího výrazu … a celá slavnost se zřetelněji stává předobrazem nebeské liturgie svatého města Jeruzaléma“ (Musicam sacram 7, čl. 5).

Antifona 4. neděle postní B (model)

 

 

Žalmový nápěv: XXII

 

 

 

 

Bohuslav Korejs