Je to ON

Zahradníček, Jan

Jan Zahradníček

Je to ON

 

 

 

v tmách hodiny třetí,

který byv vyzdvižen

táhne všecko k sobě.

Málem ho přehlédli,

jako ty jej přehlédneš v bližním svém,

ale dějiny se otřásají

jeho mlčící přítomností

a všecek útěk je útěk před Ním, všechna vzpoura je proti Kříži,

tomuto trůnu

opravdové moci, tomuto trůnu opravdové moci

nad světem.

 

 

 

Z jeho kostelů rostou stromy, z jeho tajemství věda,

z jeho poslušnosti svoboda.

 

 

 

V jeho jediných rukou

zadarmo dávajících,

v jeho požehnaných

rukou probodených

jediná opravdová, jediná skutečná

moc a vláda,

jediná opravdová, jediná skutečná

vláda nad světem.