New Age

Remeš, Prokop

New Age je další hnutí, které šíří svou ideologii v naší zemi a nabízí své služby. Dříve než nám přiblížíte toto hnutí, chtěla bych se vás zeptat, proč tolik lidí věří učení, které je tak vzdáleno naší kultuře a tradici?

 

 

 

 

Protože většina lidí je vykořeněna z naší tradice, z naší kultury, z naší historie.  Nevědí nic o svých kořenech, o svém zakotvení. Pro takové lidi není cizí kultura ničím vzdálenějším než vlastní civilizace a kultura, která vyrostla v tomto geografickém prostředí. To je asi důvod, proč hodně lidí nevnímá jako nepřirozené přizpůsobení se kulturním vzorcům, které nám jsou velmi vzdálené. Znalosti o vlastní kulturní tradici jsou velmi malé. Stačí se zeptat dnešního gymnazisty, kdo je ten člověk na kříži.  Odpověděl mi, že je to Ježíš, kterého upálili jezuité. Navíc současný životní trend, který sází pouze na výkonnost a na technologické schopnosti, potlačuje v člověku touhu dovědět se něco o sobě samém, o svých kořenech, zjistit, kdo jsem.

 

 

 

 

Proč jsou tak populární právě náboženství Indie?

 

 

 

 

Myslím, že je to dáno určitým tíhnutím dnešní civilizace k prožitkovosti. Indická náboženství hodně sází na prožitkovost. Zdá se, že na tuto prožitkovost dnešní člověk slyší. Druhý důvod může souviset s tím, že v těchto náboženstvích jsou panteistické tendence.  Základní teze tvrdí, že člověk jako individuum je iluze. Já nejsem já, ale všechno je Bůh. Tento panteismus se však v západním pojetí obrací: protože Bůh je všechno, tedy i já jsem Bůh, já mám schopnosti božství. Toto přetransformování  indické myšlenkové tradice přejímá hnutí New Age. Takovéto pojetí panteismu je dnešnímu západnímu člověku velmi příjemné: já jsem Bůh. Tento narcismus, který je v křesťanství potlačován, v hnutí New Age je akceptován a zdůrazňován.

 

 

 

 

To je ale vzdálené východní tradici.

 

 

 

 

Nezapomínejme, že východní tradice k nám  nepřicházejí bezprostředně, ale přes Západ, přes Ameriku. A tam se toto sebezbožštění transformuje. Indové sebe chápou jako iluzi, proto já jako osobnost nemohu být zbožštěn. Západ to přejímá tak, že moje duše je Bohem a je důležité božské schopnosti v sobě objevit.

 

 

 

 

Jak  definovat hnutí New Age?

 

 

 

 

New Age nemá  jednotnou definici. Základní ideologie hnutí spočívá v tom, že astrologicky údajně nyní přechází  Slunce ze znamení Ryb do znamení Vodnáře.  Zastánci hnutí se liší v názoru, v kterém roce se to má stát, ale shodně tvrdí, že se to děje na sklonku tohoto tisíciletí.  Protože Ryby jsou symbolem křesťanství, znamená to, že lidstvo přechází z údobí křesťanského do údobí  postkřesťanského, tedy do věku Vodnáře.

 

 

Hnutí se pozvolna formovalo ve Spojených státech na konci šedesátých a během sedmdesátých let. Prvními kořeny bylo hnutí hippies, pak Amerika zažila všechny ty sexuální revoluce, boření tradičních hodnot, objevila se mládež, která odvrhla racionalismus a začala hovořit o prožitkovosti. To všechno bylo spojeno s užívání drog. Formuluje se ideologie onoho: Já jsem Bůh. Je třeba  člověku umožnit, aby si to uvědomil, aby své božské schopnosti v sobě dokázal objevit a využít. Pak má možnost stát se úspěšným člověkem.  Hnutí také propaguje myšlenku reinkarnace - převtělování, protože jestliže já jsem Bůh, jsem tedy nesmrtelný. To je víra bytostně spjatá s hnutím New Age. Byl jsem vždy a budu vždy.

 

 

Hnutí New Age tvoří přechod k satanismu. Pro příslušníky New Age to zní  skandalózně, ale je to pravda, protože i satanismus akcentuje lidské já,  tu lidskou, prométheovskou vzpouru: já jsem Já, já se musím vzbouřit proti Bohu. To je stejné zbožštění lidského já jako v hnutí New Age. Když byla před několika lety v Praze konference transpersonální psychologie, což je psychologické disciplina, která vychází z ideologie hnutí New Age, podstatnou část delegátů tvořili eskymáčtí šamani, indiánští černokněžníci apod. Ač se to hnutí New Age nelíbí, přes tuto skupinu čarodějníků, černokněžníků, mágů a šamanů se stýká toto hnutí se satanismem a přechází do něho.  Nechci, aby to vyznělo příliš jednoduše, ale hnutí New Age v hledání psychotechnologie, která  umožní, aby se člověk opravdu stal Bohem, má blízko k satanismu, kde člověk také touží stát se Bohem.

 

 

 

 

Jde tedy o hledání psychotechnologie, jak si vylepšit své psychické potence a dojít zbožštění. Mnohé skupiny New Age se brání mluvit o náboženskosti. Zůstávají na úrovni nabídky nejrůznějších kurzů, za které se platí. Patří sem mnohé skupiny učící holotropnímu dýchání. Jde o nabídku: zaplať, a já tě udělám Bohem.  Existuje množství seminářů, v nichž se člověk učí určitým meditačním a relaxačním technikám, reklamně velmi úspěšným. Praktikují i chůzi  po ohni - je známo, že z medicinsky naprosto neznámého důvodu je možno  projít po ohništi, aniž by se člověk spálil. Tento jev se vyskytuje ve všech kulturách a vůbec nesouvisí s tím, jestli člověk prošel nějakým meditačním kurzem. Jde jen o odvahu. Ale samozřejmě, když to je dáno na závěr kurzu, aby si lidé sami dokázali, jak se zlepšili, jak jsou dokonalí, projdou ohněm a dostanou pocit síly.

 

 

 

 

Zmínil jste se o holotropním dýchání, které praktikuje hnutí New Age.

 

 

 

 

Holotropní dýchání navozuje psychické stavy obdobné halucinacím po užití LDS. Tyto praktiky jsou známé z islámské súfistické mystiky - súfisté byli islámští lidoví mystikové, kteří byli z hlediska islámu značně heretičtí, protože se točili na hranici mezi křesťanstvím, islámem a židovstvím, takže byli často velmi tvrdě pronásledováni. Moderní psychologie  holotropní dýchání využívá k tomu, aby se umožnilo dostat se k lidskému nevědomí. Ovšem když využije tuto techniku  psycholog, ví, že má v ruce velmi razantní, účinný, ale nebezpečný nástroj. Horší je, když se do těchto praktik pouštějí lidé bez patřičného vzdělání, jen z nadšení. Tito mohou  přivádět lidi na psychiatrii.

 

 

 

 

New Age se zabývá i léčitelstvím.

 

 

 

 

Je tu například skupina Reiki, která nabízí svým klientům, že jim předá své léčitelské schopnosti. Znám  lékaře, kteří kurzem prošli a mají pocit, že skutečně získali tuto schopnost. Chápu například, že kožní choroby jsou z velké části psychosomatické - u exémů a alergií velkou roli hraje psychika, proto zde tento kurz může snad i pomáhat.

 

 

Patří sem i homeopatie. To je obrovský byznys. Vychází z toho, že látky, které působí nějaké příznaky v lidském organismu, když se použijí v nepatrném množství, působí právě proti těmto příznakům: když po nějaké látce, kterou požiji, dostanu horečku, při horečce díky nemoci jsem schopen  ji léčit velice stopovým množstvím látky, která je schopna horečku vyvolat  Problém je v tom, že ředění těchto  homeopatických léků je tak velké, že v roztoku už není ani molekula příslušné látky. Proto racionální věda se na homeopatii dívá s obrovským skepticismem: jak může léčit lék, když se ani jedna molekula nedostane do organismu? Zastánci homeopatie argumentují: „No jo, ale ono to pomáhá!“ Obě strany lze sloučit: Já věřím, že homeopatie pomáhá a věřím, že tam není ani molekula příslušné látky. Psychika je totiž obrovsky silná. Je známo, že když v hypnotickém transu se přiloží nezapálená cigareta na kůži člověka a dá se mu sugescí věřit, že je zapálená, tak naskočí puchýř. Čili schopnosti lidské psychiky jsou obrovské.  My je neumíme uvolňovat - možná naštěstí. Ale i v tomto případě homeopatii považuji za druh psychoterapie. A je to byznys, protože homeopatické léky pojišťovna neplatí a lidé jsou ochotni za ně platit obrovské sumy. Je tedy v zájmu farmaceutických firem, aby se dokázala a vykazovala jejich účinnost.

 

 

 

 

Ve všech těchto případech jde především o vlastní fyzické zdraví, vlastní úspěšnost, zájem  a své prosazení.

 

 

 

 

To je duchovní cesta hnutí New Age, a všech sekt. Jde o narcismus, dětskou sebestřednost. Člověk zůstává ve vlastním já: nejdůležitější jsem já, mé prožitky. Všechno směřuje k tomu, abych já zažíval nějaké krásné pocity štěstí. Je to takové paranáboženské hnutí. Náboženství sebe sama - modlářství  v nejhorším slova smyslu: tou modlou jsem já. Zatímco v klasickém náboženství bolestí, utrpením se tříbí cesta k Bohu, tady vše jde přes rozkoš, přes „odlepení se“ od všech nepříjemností. Na prvním místě je úspěšnost - a to vyhovuje dnešnímu člověku: setrvat v dětské, infantilní osobnosti.

 

 

Za rozhovor děkuje Olga P. Šotolová